Summary


DRAMA YOLUYLA İNGİLİZCE KELİME ÖĞRETİMİ: GÖLBAŞI MYO ÖRNEĞİ
İngilizce kelime bilgisi, yabancı dil öğreniminde karşılaşılan en zorlu alanlardan biridir. Hedef dilde karşılaşılabilecek her durumda iletişim kurmak ancak çok iyi kelime bilgisiyle sağlanabilir. Ülkemiz dil eğitimi koşullarında, İngilizce kelime bilgisinde yeterli seviyeye ulaşmak oldukça uzun bir süre almaktadır çünkü İngilizce, Türk eğitim sistemimizde yabancı dil olarak öğretilmektedir. Öğrencilerin, sınıf ya da kurum dışında hedef dili kullanma şansları hemen hemen hiç yoktur bu sebeple öğrenilen öğeler, kelimeler ve yapılar kolayca unutulmaktadır. Bu problemi aşabilmek için eğitimciler, bilgi kartı, anahtar kelimeler, oyunlar, resimler, çizimler gibi birçok yöntemi dil sınıflarında uyarladı ve kullandı fakat ne yazık ki eğitimciler dersin sonunda sadece kelimelerin Türkçe karşılıklarını vererek kelimeleri unutulmaya terk ettiler. Bu probleme çözüm bulmak için hazırlanan bu çalışmanın amacı öğrencilerde drama yoluyla kelime öğretiminin etkilerini görmektir. Çalışma Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kelime öğrenme puanları ön-test ve son-test ölçekleriyle hesaplanmıştır. Ayrıca katılımcıların drama yoluyla kelime öğrenimi hakkındaki görüşleri için de tutum anketi uygulanmıştır. Çalışma ile katılımcıların drama aktiviteleriyle kelime öğrenmeye, ders kitabına nazaran daha istekli oldukları ortaya konulmuştur. Drama aktivitelerinden önce ve sonra yapılan test sonuçları arasında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan drama yoluyla İngilizce kelime öğretiminin, alternatif bir yöntem olarak alana katkı sunacağı düşünmekteyiz.

Keywords
Kelime Öğretimi, Drama Aktiviteleri, Drama Temelli Kelime Öğretimi