Summary


KARACAÖREN VE SERÇİLER KÖYLERİNİN TOPLUMSAL DEĞİŞME HIZI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu araştırmada Çanakkale merkez ilçesine bağlı Karacaören ve Serçiler köyleri, toplumsal değişme hızları açısından karşılaştırılmıştır. Karacaören köyü şehir merkezine 4 km. uzaklıkta ve gelişmiş düzeyde iletişim ve haberleşme olanakları bulunan bir yerleşim birimidir. Serçiler köyü ise şehir merkezinin 23 km. doğusunda bulunmakla birlikte, iletişim ve haberleşme olanakları açısından Karacaören köyünün çok gerisindedir. Buna ek olarak, Serçiler köyü sosyo-ekonomik düzey açısından Karacaören köyünden daha alt düzeydedir. Araştırmamızın evreni Karacaören ve Serçiler’de yaşayan ve köyün yerlisi durumunda bulunan hane reisleridir. Bütünüyle tesadüfi yöntemler kullanılarak Karacaören köyünde 85, Serçiler köyünde ise 45 hane reisiyle görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına ilişkin frekans tabloları SPSS 16.0 programı kullanılarak oluşturulmuş, bu tablolar word dosyasında karşılaştırmalı tablolara dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda, Serçiler köyüne göre şehre daha yakın coğrafi konumda bulunan ve bu nedenle şehrin ekonomik ve kültürel etkisine daha açık duran Karacaören köyünde dinsel ibadetlerin yerine getirilmesindeki toplumsal kontrolün daha az olduğu, geleneksel grup dayanışmasının daha zayıf olduğu, kadının aile içindeki sosyal konumunun daha yüksek olduğu, flört ilişkilerine yönelik hoşgörü düzeyinin daha yüksek olduğu ve evlenmeye ailelerin karar vermesi gerektiği yönündeki geleneksel tutumun daha zayıf olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, şehirlerin ekonomik ve kültürel etkisinin köylerin geleneksel yapısındaki değişimleri hızlandırdığı ve köylülerin geleneksel tutumları üzerinde değişimlere neden olabildiği yönündeki kuramsal ve uygulamalı araştırmaları desteklemektedir.

Keywords
Köy Sosyolojisi, Kurumlar Sosyolojisi, Toplumsal Değişme, Toplumsal Yapı, Modernleşme