Summary


MODERN ÇAĞIN BAŞLICA BAŞVURU ARAÇLARI OLARAK MEDYANIN EGEMENLİK SÜRECİ: KÜRESEL SİYASİ POLİTİKALAR
Sorun, medyanın gerçekten iletişim araçları olup olmadığıdır. Medyanın, tüm yaşamı yönlendiren ve yöneten araçlar durumuna gelmesi kaygı vermektedir. Herkes her gün medyayı kullanmakta, medya sayısız iletiler aktarmakta, reklamlar yoluyla çok kazanç sağlamakta, insanlar medya nedeniyle eskisinden daha çok tüketmekte ve modern çağda dünya sürekli değişmektedir. 21. Yüzyılda dünya üzerinde egemenlik kurmak isteyen bazı siyasi güçler ortaya çıkmış ve amaçlarına ulaşmak için medyayı kullanmışlardır. Medya çekici iletilerle bir yandan insanları oyalarken, bir yandan da egemen olmak isteyen siyasi güçlerin yaklaşımlarını aktarmaktadır. Medya küresel siyasi güçlerin araçlarına dönüşmüştür. Bir yandan insanları hızla tüketime yönlendirirken, bir yandan da okumayan, düşünmeyen, üretmeyen insanların çoğalmasına neden olmaktadır. Modern çağda dünya hızla değişmekte, medya dünyadaki bütün değişimleri kapatmakta ve insanlara bir hayal dünyası göstermektedir. İnsanlar pek çok siyasi gerçeğin farkına varamamaktadır. Son zamanlarda dünyada çatışmalar ve terör artmış, insanlar politik değişimlere ve savaşlara tanık olmuştur ve insanların çoğu kaygı içinde yaşamaktadır. Tüketim kültürü giderek yayılmış ve insanlar sürekli tüketmeye başlamışlardır. Çağdaş koşullar modern biçemi ortaya koymuş ve insanlar modern çağda daha az çalışmaya, daha az okumaya ancak daha çok eğlenmeye başlamışlardır. Teknolojinin cazibesine kapılan insanlar dünyanın siyasi gerçeklerini görememişler ve gerçekleri medya yoluyla izlemeyi tercih etmişlerdir. Modern çağda insanlar yüksek bir ritim içinde yaşamakta ve medyanın renkli ve eğlenceli iletileriyle sakinleşmeye çalışmaktadır. Medya insanlara içten bir dost gibi görünmekte, ancak küresel bir siyasi planın başlıca araçları olarak rolünü oynamaktadır. Medya anamal sahiplerinin ve anamal sahiplerinin arkasındaki yaklaşımların egemenliği için kullanılmaktadır.

Keywords
Medya, Modern Çağ, Egemenlik, Siyasi, Dünya