Summary


KAYBOLAN BİR KENT SİMGESİ: İZMİRLİ DÖRDÜZLER
1950’li yılında İzmir’de Türkiye’nin yaşayan ilk dördüzleri dünyaya gelmiş ve bu doğum o yıllarda dördüz doğumların dünyada bile örneklerin az olması bakımından büyük bir etki yapmıştır. Kısaca “İzmirli Dördüzler” olarak tanımlanan ve Egenin bereketini simgelediklerine inanılan Hürriyet, Uhuvvet, Adalet ve Musavvat isimli çocuklar 1950’li yıllarda İzmirliler tarafından büyük ilgi görerek, toplumsal yaşamda iz bırakmışlardır. İzmirli dördüzler, gerek Fransız Devrimi’nden esinlenerek verilen ve aynı yıl meydana gelen iktidar değişikliğine vurgu yapan isimleri, gerekse yaşatılmaları, bakımları, eğitimleri için kent insanlarının verdiği mücadele açısından bir dönemin simgesi haline gelmişlerdir. Bu araştırma çoğunlukla dönemin yerel ve ulusal basınında yer alan haberlerden derlenen, belediye meclis tutanakları ve sözlü tarih çalışmasıyla desteklenen veriler ışığında İzmirli dördüzlerin ilginç yaşam öyküleri ve onların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini yeniden toplumsal belleğe taşımayı amaçlamaktadır.

Keywords
İzmirli Dördüzler, Türkiye'nin Yaşayan İlk Dördüzleri, İzmir’in Kentsel Simgeleri