Summary


DEYİM ÖĞRENİMİNİN ZORLUKLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ
Holistic eğitim dil öğretiminde kullanılan bütüncül bir yaklaşımdır. Hayat boyu öğrenmeye dayalıdır. Öğrenci merkezlıdir. Parça bazlı öğretim, ezberci öğretim ve dilbilgisi çeviri yontemlerini yetersiz bulur. Her şey bir bütün olarak öğrenilmelidir. Deyimler, yabancı dil öğrenicileri için dilin en zor elementleri arasındadır. Bunun sebebi şudur: deyimler, gerçek ve asıl anlamının dışında kulanıllır ve bir veya birden çok kelimeler tarafından biçimlendirilirler. Bu durum deyimleri anlaşılmaz yapar ve öğrencileri deyimleri tanıma ve anlamlandırma konusunda zorlar. Bu nedendendir ki bu çalışma öğrencilerin deyimleri ne kadar ve nasıl anladığını ve deyim öğrenmenin zorluklarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Bütüncül eğitimin bu öğrenilme güçlüğüne çözüm olacaktır. Giriş bölümünde çalışmanın amacından ve sav’ın konusundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde dil öğrenme ve iletişimde deyimlerin önemi tartışılmıştır. Üçüncü bölümde deyim öğrenmenin zorlukları ve araştırma method ve analiz sonuçları gösterilir ve son bölüm sonuçların yorumlanması ve problem çözümleri için önerileri içerir.

Keywords
Deyim, Yabancı Dil Öğrenicileri, Dil, Zor, Bütüncül