Summary


TEFSİR İLMİNE İLHAM KAYNAĞI OLAN SAHİH HADİSLERİN SIHHATİ KONUSUNDAKİ İNCELİKLER
Tefsir eserlerinin temel besin kaynağı kabul edilen hadislerin sıhhatini araştırma, yoğun bir çabayı beraberinde getirir. Birçok araştırma evrelerinden geçtikten sonra sahih kabul edilen hadislerin tekrar sened ve metin yönünden kusurlarının tespit edilmesi, araştırmanın önem derecesini arttıran ve o işle uğraşan kişilerin sayılarını nadir hale getiren bir iştir. Sahih hadisleri bu yönüyle ele alıp araştıran, aynı zamanda tefsirle bağlantılı olan bu bilim dalına literatürde “İlelü’l- Hadis” denir. Bu ilmin önemini, bu konuda çalışma yapmış ilmi şahsiyetleri, tefsir ve hadis ilmine güvenirlilik katkılarını ortaya koymak, günümüzde bu ilimleri okuyan ve okutanlara fayda teşkil edeceği kanaati çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.<

Keywords
Tefsir, Hadis, Sahih Hadis, İlelü’l- Hadis