Summary


YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMI İÇERİK PAZARLAMASININ İNCELENMESİ VE TURİZM SEKTÖRÜNE UYGULANABİLİRLİĞİ
Küresel, ülkesel ve yerel rekabet tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de, rekabet şartlarını çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Rekabetin şiddetlenmesi, müşteri başına ve/veya toplamda karlılıkların azalmasına yol açmaktadır. Çok fazla seçenek karşısında kalan müşteriler için avantaj var gibi gözükse de müşterilerin kendilerine uygun seçimleri yapabilmeleri güçleşmektedir. Birbirlerine çok benzeyen seçeneklerden hangisinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini tespit edebilmeleri güçleşmeye başlamıştır. İşte bu noktada rakip seçeneklerden seçilebilir olmak için daha öncelerde de var olan içerik pazarlaması yeniden ancak daha önemli bir pazarlama silahı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmet sektörü olan turizm sektöründe birbirleriyle benzerlik gösteren özelliklerle dolu tesisler, kataloglar, reklamlar, web sayfaları, sloganlar tüketicilerin karar vermelerini güçleştirmektedir. İçerik pazarlaması ile tüketicilerin daha kolay satın alma kararını verebilmeleri, işletmelerin ise rakipler karşısında avantaj sağlayabilme imkanları olacaktır. İçerik pazarlaması, hedef pazarda yer alan tüketicilerin kolay seçim yapmalarını sağlayan ve rakip seçeneklerden farkı ortaya koyan verileri konumlayabilen özelliklerde olmalıdır. Aksi takdirde işletmeler benzer özelliklerdeki işletmeler arasından seçilmeyi beklemek durumu ile karşı karşıya kalırlar ki bu durum günümüz iş dünyasının en önemli riskidir. Çalışmada turizm sektöründe içerik pazarlamasının rekabet avantajı sağlayacak şekilde nasıl kullanılması gerekliliği üzerine araştırma yapılmıştır. Araştırmada öncelikle içerik pazarlaması kavramı ele alınmış, kavramın yıllar içerisindeki değişimi irdelenmiştir. Analiz kısmı için daha önce uygulanmış içerik pazarlaması örneklerine kartopu örnekleme metodu kullanılarak ulaşılmıştır. Ardından örneklere ait verilerin tanımlayıcı istatistik bilgileri analizine yer verilmiştir. Son olarak içerik pazarlaması kavramının gereklilikleri ve örneklerin analizinden faydalanılarak turizm sektörü için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Turizm Sektörü, İçerik Pazarlaması, Rekabet Avantajı, Türetici, Sürdürülebilirlik