Summary


TEKİRDAĞ’DA HAVA KİRLİLİĞİNE COĞRAFİ BAKIŞ
Tekirdağ, gerek nüfus artışı gerekse sanayileşme hızı ile son yıllarda Marmara Bölgesi’nin dikkat çeken şehirlerinden biri konumuna yükselmiştir. Beşeri parametrelerdeki bu hızlı yükseliş söz konusu şehirde çeşitli çevre sorunlarının da ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu çevre sorunlarının başında şüphesiz ki hava kirliliği gelmektedir. Tekirdağ’da, 1990’lı yıllarda hız kazanmaya başlayan hava kirliliği, 2000’li yıllarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında, dönemsel olarak alınan tedbirler sayesinde hava kirliliği seviyesinde 2005 yılından itibaren hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Her ne kadar hava kirliliği sorunu Tekirdağ’da azalma eğiliminde olsa da günümüzde zaman zaman kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde (PM) sınır değerleri büyük oranlarda aşılmaya devam etmektedir. Tekirdağ’da hava kirliliği üzerinde en fazla; nüfus artışı, sanayileşme, yüksek oranda fosil yakıt tüketimi ve egzos gazlarından kaynaklanan beşeri faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerin yanında jeomorfolojik ve meteorolojik koşullar gibi çevresel faktörlerin de devreye girmesi, yaşanan hava kirliliğinin boyutlarına ve hissedilme oranına büyük oranda etki etmektedir. Bu çalışmada, Tekirdağ şehrindeki hava kirliliği ve bu kirliliği ortaya çıkaran beşeri ve ekonomik faaliyetlerin yanında; jeomorfolojik, klimatik ve meteorolojik parametreleri de göz önüne alan bazı coğrafi değerlendirmeler yapılmıştır. Bununla beraber, çalışmada çevresel gözlemlerin yanı sıra Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü, Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlardan sağlanan istatistiksel verilerden istifade edilmiştir.

Keywords
Tekirdağ, Çevre Sorunları, Hava Kirliliği