Summary


ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİN KRİZLERİ VE AKSİYOLOJİK SESSİZLİĞİ
Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinin inşasının üzerinden neredeyse bir asır geçmiş olmasına rağmen bugün disiplindeki en güncel tartışmalardan biri, Uİ’nin gerçek bir disiplin olup olmadığına ilişkindir. Bu çalışma, disiplinin varlığı ve karakteriyle ilgili yürütülen güncel tartışmaları referans alarak, tartışmaların disiplinde sürekli vurgulanan epistemik, ontolojik ve metodolojik temellerin dışında ihmal edilmiş aksiyolojik temellerden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu nedenle disiplinin bugününe ilişkin tartışmalar onu inşa eden aksiyolojik temellere ilişkin motivasyonlardan, gerekçelerden ve ortamdan bağımsız olarak analiz edilmemelidir. Disiplinin ontolojik ve epistemik temellerini şekillendiren “değerler” üzerinden bir okuma yapılırsa, disiplinin bugünü ve geleceğine ilişkin pek çok tartışmada yeni yollar, yeni arayışlar bulunabilir. Çalışmada öncelikle disiplinin son dönemde karşı karşıya olduğu ontolojik, epistemik ve metodolojik krizlere referans verilmiş ve disiplinin gerçekten bir krizin içinde olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Daha sonra aksiyolojinin ne anlama geldiği ve disiplin için neden önemli olduğu ele alınmıştır. Son olarak da disiplinin pek çok meselede olduğu gibi aksiyoloji konusunda neden sessiz kaldığı, bu ihmalin gerekçelerinin neler olduğu tartışılmıştır.

Keywords
Uluslararası İlişkiler, Aksiyoloji, Epistemoloji, Ontoloji