Summary


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME PRATİKLERİNİN KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Kitle İletişim araçlarından olan televizyon, yeni medyanın gelişimiyle birlikte popülerliğini yitirmiş olsa da, günümüzde hala en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biridir. Tematik kanalların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle çocuk izleyiciler için televizyon daha da önemli hale gelmiştir. Uzmanlaşmış içerik sunan kanallarda, çocukların hayal dünyası dikkate alınarak programlar hazırlanmaktadır. Bu çalışma, çocukların hangi motivasyonlar doğrultusunda ekran başına geçtiği sorunsalından hareketle hazırlanmıştır. “Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı” bağlamında hazırlanan çalışmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ili evreninde, farklı bölgelerden dört ilkokul örneklem olarak belirlenmiştir. Anket sonucu ulaştığımız veriler, çocukların eğlenmek, bilgilenmek, rahatlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek gibi motivasyonlarla televizyon izlediklerini göstermektedir. Bununla birlikte, çocuklar açısından televizyon izlemenin hayal dünyasını geliştirmek ve eğlendirmek gibi yararları olduğu görülmektedir.

Keywords
Televizyon, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, Çocuk, Tematik Kanal