Summary


TO THE ORIGIN OF FORMATION OF THE SUPERLATIVE DEGREE IN UDI LANGUAGE
Sıfatların karşılaştırma dereceleri bazı dillerde farklı şekillerde ifade edilebilir: bazı dillerde hem yapısal hem de tanımlayıcı olarak ifade edilebilir. Bu tür dillere örnek olarak, Gürcü dili ve Rus dili verilebilir. Gürcü dilinde 'en' anlamında 'qvelaze' kullanılır veya kelimeye eklenen 'u-' ön eki ve '-es' son eki kullanılarak üstünlük derecesi türetilebilir. Örneğin; 'qvelaze magari' (en güçlü), 'umagresi' (en güçlü). Rus dilinde 'en' anlamını veren '?????' kelimesi kullanılır veya '-???' ve '-???' son ekleri ile üstünlük türetilebilir. Örneğin; '????? ????????' (en güzel), '???????????' (en güzel). Fakat bu dillerin dışındaki dillerde üstünlük derecesi belirten kelimeler sadece tanımlayıcı olarak ifade edilirler yani, sentaksis olarak ifade edilir. Sıfatların karşılaştırma derecelerinin oluşum ışığında Udi dili, Krits ve Rutululian dilleriyle ilgili olup uygun kelimeleri kullanarak, karşılaştırmalı konularda açıklama yoluyla oluşturulan diğer Lezgin dillerinden ayrılır. Biz her düzeyde Udi lehçeleri arasındaki farkı gözlemliyoruz: "Lehçe farklılıkları bu bileşenlerde görülür: kelime, ses sistemi ve morfolojik-sözdizimsel yapılarda". Udin dili karşılaştırma yapmak için tanımlayıcı bir yapı kullanır ve başlıca en üstünlük derecelerini kullanır. Bugünlerde Udi dili en üstünlük derecesini yapmak için sıfatları kısmen tekrarlayarak ve tekrarlanan köklerin arasına –f- harfini koyarak yapısal bir oluşturma metodu kullanır. Bu, Türkçe’ den Udin diline uyarlanan uygun bir son ekle sıfatlarda en üstünlük derecesinin oluşumu için yeni bir yol gerektirir.<

Keywords
Udi dili, karşılaştırmanın dereceleri, sıfatlar, en üstünlük derecesi, farklılıklar.