Summary


KUBAD-ABAD SARAYI KAZILARINDA BULUNAN ZİYNET EŞYALARI
Konya-Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, Anamas Dağı eteklerindeki alüvyon ovada, küçük bir kayalık tepe ile bronz çağı höyüğü çevresine yayılan Kubad-Abad, göl kıyısından –hatta göl üzerindeki adalardan- güneyindeki Anamas Dağı eteklerine kadar uzanan geniş sahada, onlarca yapıyı bünyesinde barındıran büyük bir şehir-saray’dır. Anadolu Selçuklu Döneminin en kudretli hükümdarı I.Alâeddin Keykubat’ın 1235 yılı civarında yaptırdığı Kubad-Abad, Ortaçağ Anadolu Türk Döneminin günümüze en iyi durumda ulaşmış saraylarından biridir. Kubad-Abad kazılarında ele geçen seramik, cam alçı, sikke, mühür, metal gibi küçük buluntular, dönemin öne çıkan örnekleri olmalarının dışında, her bir buluntu türünde de çok geniş bir grup repertuarını sahiptir. Bunlar içinde en az bilinenlerden biri de metal buluntulardır. Süs ve ziynet eşyaları sınırlı bilgilere sahip olduğumuz Anadolu Selçuklu Dönemi metal eserleri arasında en fazla yayınlara geçmiş eser grubudur. Ziynet eşyalarının, özellikle altın ve gümüş olanları hem özel koleksiyonların hem de müzelerin kataloglarına seçkin örneklerle yer almışlardır. Bu çalışmaya konu edilen giyim ve süs eşyaları ise bir iki gümüş örneğin dışında çoğunlukla bronz veya demir malzemeden üretilmiştir. Bu çalışmaya konu edilen eserlerin ele geçtiği Konya Beyşehir’deki Kubad-Abad Saray Külliyesi, Ortaçağ-Türk Dönemine ait halen devam eden kazıların en eskilerindendir. Dünya çapında şöhrete sahip çinileriyle tanınan Kubad-Abad Sarayının metal buluntuları çok zengin bir repertuara sahiptir. Bunlar içinde süs ve giyim eşyaları ise sınırlı sayıdadır. Burada, Kubad-Abad Sarayı Kazılarının 1981–2009 yılları arasında sürdürülen çalışmalarında ele geçmiş toplam 29 adet süs ve giyim aksesuarı tanıtılacaktır.

Keywords
Yüzük, Bilezik, Küpe, Anadolu Selçuklu, Kubad-Abad Sarayı.