İTTİHATÇI BELGELERİNDE ERMENİ SORUNU
(ARMENIAN QUESTION IN UNION AND PROGRESS DOCUMENTS )

Yazar : Evren ALTINKAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 5 Issue 7
Sayfa : 61-67
1854    2656


Özet
Ülkemiz tarihçilerinin çalışma alanlarında önemli bir yer tutmakta olan Ermeni Tehciri meselesi hakkında, 1908’den itibaren iktidarı ellerinde bulunduran İttihat ve Terakki Fırkası’nın 1915 öncesi Ermeni nüfusla olan ilişkileri ve Talat Paşa’nın çok tartışılan telgrafının ayrıntılı bir analizinin incelendiği bu çalışma, halihazırda sürmekte olan tartışmalara farklı bir bakış açısı getirmeyi denemektedir. <

Anahtar Kelimeler
Tehcir, İttihat ve Terakki, Talat Paşa.

Abstract
This work, in which a detailed analysis of the relations between the Union and Progress Party which held the power since 1908 and the Armenian population; and the mostly discussed telegram of Talat Paşa about the Armenian Deportation, tries to bring in a new perspective to the current debates. <

Keywords
Deportation, Union and Progress, Talat Paşa