THE LOCAL BIOMES (GEO-BIOMES) OF MOUNT MURAT FROM A GEO-ECOLOGICAL PERSPECTIVE, WEST OF TURKEY
(JEO-EKOLOJİK YÖNDEN MURAT DAĞI’NIN YEREL BİYOMLARI (JEO-BİYOMLARI) )

Yazar : Ahmet Serdar AYTAÇ  Adnan SEMENDEROĞLU-Ahmet Serdar AYTAÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 5 Issue 7
Sayfa : 609-632
1811    3158


Özet
Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan ve kabaca kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Murat Dağı (2309), coğrafi konumu yanında topoğrafik ve litolojik faktörlerin de belirleyici etkisiyle üç farklı jeo-ekosistemin bölge, bölüm ve yerel biyomlarını (jeo-biyom) içeren zengin bir ortam oluşturur. Murat Dağı’nın batı ve güney kesimi, Ege Jeoekolojik Bölgesi’nin bölümlerine dâhildir. Dağın batı kesiminden Gediz vadisi boyunca sokulan Ege Alt bölümü kızılçamlarla temsil edilir. Dağın güneyi ise İç Batı Anadolu platosu üzerinde karaçam ve meşelerle temsil edilen Ege Dağ Bölümü dâhilindedir. Dağın kuzey ve kuzeybatı yamaçları Marmara kuru orman, nemli ve yarı nemli orman bölümüne girerken üst kesimler ise Marmara dağ-çayır bölümüne girmektedir. Dağın doğu kesimi ise İç Anadolu Kuru Orman–Antropojen step bölümü dâhilindedir. Bunların dışında, farklı topoğrafik ve litolojik (anakaya/anamateryal) özelliklerin etkilerinin ön plana çıktığı jeobiyomlar (yerel biyomlar) bulunmaktadır. Bu çalışmada Murat Dağı’nda ortaya çıkan yerel biyomlar jeoekolojik açıdan incelenmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Jeo-biyomlar, jeo-ekosistemler, Murat Dağı, Ege Bölgesi, Türkiye

Abstract
Mount Murat (2309 m), which is located in the Interior Western Anatolia Division of the Aegean Region and is aligned roughly in the northwest-southeast direction, provides a rich environment comprising the regional, the

Keywords
Geo-biomes, Geo-ecosystes, Mount Murat, Aegean Region, Turkey