TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ: GIDA VE CANLI HAYVAN ÜRÜN GRUBU
(COMPETITIVENESS OF THE TURKISH AGRICULTURAL SECTOR: FOOD AND LIVE ANIMAL PRODUCT GROUP )

Yazar : Betül ALTAY TOPCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 70
Sayfa : 389-404
2324    2270


Özet
Bu çalışmada, Türk tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden birisi olan gıda ve canlı hayvan sektörünün global ölçekteki rekabet gücünün, 2000-2016 dönemi için, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Comparative Advantage-RCA), Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Symmetric Comparative Advantage-RSCA) ve Ticaret Dengesi indeksleri (Trade Balance Index-TBI) ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Gıda ve canlı hayvan sektörüne ait on alt sektörün rekabet gücü, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması’na (Standard International Trade Classification -SITC Rev.3) göre iki dijitli veriler ile analiz edilmiştir. Çalışma ekonomi açısından önemi dolayısıyla kilit bir sektörün analiz edilmesi ve uygulanacak tarım politikasında öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesi açısından önem arz etmektedir. İndeks sonuçlarına göre, Türkiye ele alınan dönemde balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve su omurgasızları ve bunların müstahzarları dışında kalan canlı hayvan ve tahıl dışında kalan diğer hayvan yemlerinde karşılaştırmalı dezavantaja sahip ve net ithalatçı konumdadır. Bu ürün grupları dışında kalan ürünlerde ise karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Özellikle de sebze ve meyve; şeker, şeker mamulleri ve bal gibi ürün gruplarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçı konumdadır.

Anahtar Kelimeler
Türk Tarım Sektörü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret Dengesi İndeksi

Abstract
In this study is aimed the global competitiveness of the Food and Live Animals Product Group, one of the most important sub-sectors of the Turkish agriculture sector, was measured with the RCA, RSCA and TBI indexes for the 2000-2016 period. The competitiveness of the ten sub-sectors of Food and Live Animals Product Group was analyzed by two digit datas according to the SITC Rev.3. The study is important in terms of economic important of sector, a key sector should be analyzed and determining the areas that should be prioritized in agriculture policy. According to the index results, Turkey has a comparative disadvantage in the live animals other than fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and their preparations and in the other animals feed other than cereals and it is a net importer for the 2000-2016 period. Turkey has a comparative advantage in the products especially vegetables and fruits; sugar, sugar products and honey other than these product groups and it is a net exporter.

Keywords
Turkish Agricultural Sector, Comparative Advantage Index (RCA), Revealed Symmetric Comparative Advan