Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.04.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAslı UZ BAŞ  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (RPD) ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ-OLUŞ, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 1-9
COMPARATIVELY INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RESILIENCE AND COMMUNICATION SKILLS IN UNDERGRADUATE STUDENTS ATTENDING GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7275
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bahar GÜDEK - Seden KONUKSEVER  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BATI VE TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ SÖZEL İFADELERİ Ss, 11-27
DESCRIPTIVE VERBAL EXPRESSION OF THE UNIVERSITY STUDENTS INTENDED FOR THE WESTERN AND TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7538
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gülşah GEREZ CANTİMER - Sare ŞENGÜL  
ÖĞRENCİLER TAMSAYI KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? ÖĞRENCİ GÖZÜYLE TAMSAYILARDA KAVRAM İMAJI Ss, 29-50
WHAT ARE STUDENTS UNDERSTANDING FROM THE CONCEPT OF INTEGERS? THE IMAGE OF INTEGERS THROUGH THE EYES OF THE STUDENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7444
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşe Derya ESKİMEN  
2018 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 9.-10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLER Ss, 51-67
2018 TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROGRAM AND 9.-10. GRADE VALUES IN TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEXT BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7549
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül TURAL  
ROUSSEAU’NUN EMİLE ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLER AÇISINDAN ANALİZİ Ss, 69-75
AN ANALYSIS OF ROUSSEAU’S EMILE FROM THE PERSPECTIVE OF VALUES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7600
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ebru EZBERCİ ÇEVİK - Bircan ÜNLÜ - Mehmet Altan KURNAZ  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 77-89
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LEARNING APPROACHES OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7450
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Seda BAYSAL - Sıddık DOĞRULUK - Yalçın MUTLUAY - Ayşe Rabia BAŞARAN UĞUR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ Ss, 91-104
EXAMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7431
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Turan KAÇAR - Zafer ÇAKMAK - İrfan ARIKAN  
SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 105-120
THE VIEWS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS REGARDING THE LEVEL OF THE LEARNING OUTCOMES OF THE SOCIAL STUDIES COURSE BY THE SIXTH GRADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7508
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Aysun DEMİREZ GÜNERİ  
YENİ UYGUR VE ÖZBEK TÜRKÇELERİNDE “ALLA OLLA” KELİMESİNİN KAVRAM ALANI VE “ALLA OLLA” İLE OLUŞTURULMUŞ BİRLEŞİKLER Ss, 121-131
CONCEPTUAL FIELD OF THE WORD “ALLA~ OLLO” IN NEW UYGHUR AND UZBEK TURKIC AND COMBINATIONS CREATED WITH “ALLA~ OLLO”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7517
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Kamile ÇETİN  
DİYARBAKIRLI ALİ EMÎRÎ EFENDİ’NİN BAZI KASİDE NESİBLERİNDE ÇİZDİĞİ VEYA KURGULADIĞI ŞAİR PORTRESİNE DAİR Ss, 133-142
ABOUT THE POET PORTRAIT THAT ALI EMIRI EFENDI OF DIYARBAKIR FORMED OR FICTIONALIZED IN SOME QASIDA NASIBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7520
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Osman ASLANOĞLU  
PERVÎN-İ İ’TİSÂMÎ’NİN DİVANINDAKİ TEMEL KONULAR Ss, 143-151
BASIC SUBJECTS IN PARVIN E'TESAMI’S DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7535
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zennube ŞAHİN YILMAZ  
DIE SATIRISCHE ERZÄHLWELT IN DER GESCHICHTE “DAS ENDE EINER WELT” VON WOLFGANG HILDESHEIMER Ss, 153-161
THE SATIRICAL NARRATIVE WORLD IN THE STORY "THE END OF A WORLD" BY WOLFGANG HILDESHEIMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7567
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Özlem KALE  
İKİ SANAT DİLİNİN ETKİLEŞİMİ VE GÖLGESİZLER Ss, 163-170
THE INTERACTION OF TWO ART LANGUAGES AND "GÖLGESİZLER"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7460
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

ÖZLEM ULUCAN - Ahmet KAYINTU  
CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE MEMLEKET ANILARI VE KÜLTÜRLERARASI KİMLİK OLUŞUMU Ss, 171-181
MEMORY OF HOMELAND AND TRANSCULTURAL CONSTRUCTION OF IDENTITY IN CHRIS CLEAVE’S LITTLE BEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7516
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Fikret GÜVEN  
“KİTLESEL MEDYANIN ÇATIŞMALARDAKİ ROLÜ: 11 EYLÜL’DEN İTİBAREN BATI MEDYASININ TERÖRİZM YAYINLARININ BİR ANALİZİ” Ss, 183-196
MASS MEDIA’S ROLE IN CONFLICTS: AN ANALYSIS OF THE WESTERN MEDIA’S COVERAGE OF TERRORISM SINCE SEPTEMBER 11
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7488
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Betül AYTEPE SERİNSU  
LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN SERAMİK YÜZEYLERDEKİ ETKİLERİ Ss, 197-210
THE EFFECTS OF LASER ENGRAVING METHODS ON CERAMIC SURFACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7550
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gökçen Şahmaran CAN  
ŞİDDET VE SANATSAL YARATI Ss, 211-222
VIOLENCE AND ARTISTIC CREATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7510
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Reyhan DEMİR BAĞATIR  
GÜNÜMÜZ YETİŞKİNLEŞTİRİLMİŞ ÇOCUKLARINDA ÖĞRENİLMİŞ KURGULANIM BAĞLAMINDA ŞİDDET EĞİLİMLERİ Ss, 223-230
TENDENCY TO VIOLENCE IN TERMS OF LEARNED FICTIONALITY IN TODAY’S ADULT CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7551
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Serdar Egemen NADASBAŞ - Birsen ÇİLEROĞLU  
MODA TASARIMINDA 3 BOYUTLU YAZICILARIN MALZEME-İŞLEV-FORM ODAKLI KULLANIMLARI VE ÇOK İŞLEVLİ MODÜLER GİYSİ TASARIMI ÇALIŞMASI Ss, 231-257
MATERIAL-FUNCTIONAL-FORM FOCUSED USAGE OF 3D PRINTERS IN FASHION DESIGN AND MULTI-FUNCTIONAL MODULAR APPAREL DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7452
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ahmet Emin SEYHAN  
MÜSLÜMANLARIN SÜNNET TASAVVURU VE HZ. MUHAMMED'İN SÜNNETİNDEN BAZI ÖRNEKLER Ss, 259-275
THE PERCEPTION OF THE SUNNAH OF MUSLIMS AND SOME EXAMPLES OF THE SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7553
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ahmet ÖZDEMİR  
HİCRİ İKİNCİ ASIRDAKİ İLMÎ VE FİKRÎ TARTIŞMALARIN REBÎ’ B. HABÎB’İN (Ö.175/ 792) EL-CÂMİU’S-SAHÎH ADLI ESERİNE YANSIMASI Ss, 277-296
THE REFLECTION OF THE SCIENTIFIC AND INTELLECTUAL DISCUSSIONS IN THE SECOND HICRI CENTURY ON RABI’ B. HABIB’S (D.175/ 792) WORK TITLED AL-JAMI’ AL-SAHIH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7554
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Muhammet Mustafa BAYRAKTAR  
ÖĞRENCİLERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS BAŞARILARI İLE EBEVEYNLERİNİN BU DERS ÖĞRETMENİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 297-314
A RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSE AND PARENTAL ATTITUDES TOWARDS THE TEACHER OF THE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7555
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ali Cenap YOLOĞLU  
ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİ ARASINDAKİ DAVRANIŞSAL, ALGISAL VE KULLANIM FARKLILIKLARI Ss, 315-345
BEHAVIORAL, PERCEPTUAL AND USAGE DIFFERENCES AMONG SHOPPING MALL CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7389
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet ÖZMENLİ  
ORTAÇAĞ'DA TÜRKLERDE KADIN VE AİLE Ss, 347-356
WOMEN AND FAMILY AMONG TURKS IN THE MIDDLE AGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7564
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Sevim ATİLA DEMİR - Gülay KESKİN  
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER (İSTANBUL-PENDİK İL-ÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 357-372
THE CHALLENGES THAT MOTHERS OF MENTALLY HANDICAPPED CHIL-DREN ARE FACING WITH (ISTANBUL-PENDİK COUNTY CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7528
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İnci Fatma DOĞAN - İsmail BAKAN - Y.Sonay YILMAZ - Makbule OĞUZ  
SAĞLIK PERSONELLERİNDE PRESENTEİSM ALGISININ STRES VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 373-386
THE EFFECT OF PRESENTEISM PERCEPTION ON STRESS AND PERFORMANCE IN HEALTH PERSONNELS: A FIELD RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7492
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Aydın ÇİVİLİDAĞ  
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ KAPSAMINDAKİ BAZI ARAŞTIRMALARDA ETİK SORUNU Ss, 387-400
ETHICAL ISSUE ABOUT SOME RESEARCHES ON INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7422
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Aydoğan AYDOĞDU - Canan TANRISEVER  
LE REGROUPEMENT DES SPORTS EQUESTRES DANS LE TOURISME: LE CAS DE DADAY Ss, 401-414
TURİZMDE ATLI SPOR KÜMELENMESİ: DADAY ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7578
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bahattin KELEŞ  
XIII. VE XIV. YÜZYILDA DENİZLİ VE YÖRESİNDEKİ TÜRKMENLERİN MOĞOLLARA KARŞI MÜCADELESİ Ss, 415-424
IN XIII AND XIV CENTURY DENİZLİ AND IT’S AREA THE FIGHT OF TURKOMANS TOWARDS MONGOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7565
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Veda BİLİCAN GÖKKAYA  
CİNSEL İSTİSMAR VE ÇOCUK (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 425-432
SEXUAL ABUSE AND CHILDREN (EXAMPLE OF SIVAS PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7542
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

F.Ceyda Süer - Melda KEÇECİ  
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN SES ÇIKARMA DAVRANIŞINA ETKİSİ VE AMİR DUYARLILIĞININ BU İLİŞKİ ÜZERINDEKİ ROLÜ Ss, 433-445
THE MODERATING EFFECT OF SUPERVISORY RESPONSIVENESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADER MEMBER EXCHANGE QUALITY AND VOICE BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7537
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Pınar COŞKUN - Hilal KAZU  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DÜZEYLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 447-456
LEARNING OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES AND APPLICATION LEVELS OF TEACHERS IN PRESCHOOL(SAMPLE OF ELAZIG PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7493
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İslam KAVAS  
VİKİNG COĞRAFYASI VE VİKİNGLERDE SOSYO-EKONOMİK YAPI Ss, 457-469
VIKING GEOGRAPHY AND SOCIO-ECONOMICAL STRUCTURE OF VIKINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7380
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Eyüp Can EKİNCİ  
ELİF ŞAFAK'IN "AŞK", "USTAM VE BEN", "İSKENDER", "BABA VE PİÇ" ROMANLARINDA ANAKRONİK SAPTAMALAR VE ORYANTALİST EĞİLİMLER Ss, 471-486
ELIF SAFAK'S "ASK", "USTAM VE BEN", "ISKENDER", "BABA VE PIC" ANNIQUE DETECTIONS AND ORIENTALIST TRENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7598
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hakkı YAPICI  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ Ss, 487-496
SELF- EFFICACY OF SOCIAL STUDIES TEACHERS RELATED TO USING OF SMART BOARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7595
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız