Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.10.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorFatoş BULUT ATEŞ - İdil EREN KURT  
EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ Ss, 1-12
MATERNAL PERCEPTION AND SPOUSAL SUPPORT AS A PREDICTOR OF PARENTAL STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7751
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Cahit EPÇAÇAN - Mehmet Halim NAS  
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 13-26
THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS' TURKISH LANGUAGE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7880
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Dilek SEZGİN MEMNUN - Hilal MERİÇ - Şeyma Merve KUTLU  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MUTLAK DEĞER HAKKINDAKİ ZİHİNSEL İMGELERİ Ss, 27-48
MENTAL IMAGES ABOUT ABSOLUTE VALUE OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7686
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İlknur MAYA - Bektaş SARI  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE AFET EĞİTİMİ UYGULAMALARI Ss, 49-65
ACCORDING TO OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS APPLICATIONS OF DISASTER EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7804
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mesut GÜN - İlhami KAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 67-79
EVALUATION OF TURKISH TEACHERS 'RELATIONSHIPS BETWEEN THE REVOLVED SECONDARY SCHOOL TRANSITION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7657
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Nilüfer CERİT BERBER  
MÜHENDİS ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN RUTİN FİZİK PROBLEMİ ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI Ss, 81-90
A STRUCTURAL EQUATION MODELLING STUDY ON THE EFFECT OF PROBLEM SOLVING STRATEGIES OF CANDIDATE ENGINEERS ON WORD PHYSICS PROBLEM SOLVING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7814
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Feyzullah EZER - Selda AKSÜT  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 91-112
TEACHER OPINIONS ON THE USE OF DRAMA METHOD IN SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7863
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yalçın YILDIZ - Zeynep DEMİR YILDIZ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 113-135
EXAMINING OF SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION OF PRESERVICE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7805
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Esra YEL - Ayşe Ülkü KAN  
OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞLERİ Ss, 137-152
STUDENTS’, TEACHERS’ AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF ART CENTERS IN PRESCHOOL CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7821
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hamza KOÇ  
AHMED-İ RIDVAN'IN HEFT PEYKER MESNEVİSİNDEKİ GAZELLER VE İŞLEVLERİ Ss, 153-185
THE ODES AND CERTAIN FUCTIONS THERE WITHIN OF AHMED-I RIDVAN'S MASNAVI HEFT PEYKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7869
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hasan ÖZER - Burcu KESKİN  
SULTANAHMET CİVARINDAKİ OTEL ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 187-199
AN INVESTIGATION ON HOTEL NAMES NEAR BLUE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7846
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Alize CAN RENÇBERLER  
YAZIN ÇEVİRİSİ YOLUYLA KÜLTÜREL AKTARIM ÖRNEKLEMLERİ Ss, 201-214
SAMPLES OF CULTURAL TRANSMISSION THROUGH LITERARY TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7633
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zehra ANAZ - Bülent ARI  
ÂŞIK FEYMÂNÎ'DE NASİHAT Ss, 215-230
ADVISORY IN MINSTREL FEYMÂNÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7801
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Ahmet ERUN  
KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI MEHMET ÇİYANCI VE KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİ Ss, 231-247
ACCORDION OF BOOT MASTER MEHMET ÇIYANCI AND PRODUCTION ACCORDION BOOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7807
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ünsal DENİZ  
RAUF YEKTÂ BEY’İN TÜRK HALK MÜZİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 249-276
RAUF YELTÂ'S VIEWS ON TURKISH FOLK MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7761
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Saadet Nihal COŞKUN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNİN BAKIMI Ss, 277-290
MAINTENANCE OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS IN TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7874
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Abdurrahim KAPLAN  
BİK‘ΒNİN TEFSİRİNDE İSRAİLİYÂT - Amaç, Dayanak ve Sınırlar – Ss, 291-302
THE ISRAELI IN BIKAI'S TAFSIR -The aim, Basis and Boundaries-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7815
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet Ali GÖKDEMİR - Gonca Hülya YAYAN  
MUSTAFA TUNÇALP VE TUFAN DAĞISTANLI SERAMİKLERİNDEKİ KUŞ HEYKELLERİNİN FORM, RENK VE EK MALZEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 303-318
MUSTAFA TUNÇALP AND EVALUATION OF BIRD SCULPTURE ON TUFAN DAGISTANLI`S CERAMIC IN TERMS OF FORM COLOR AND ADDITIONAL MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7694
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Musa ÖZATA - Emine ŞENER  
HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL ADALET ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ? Ss, 319-338
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND TENDENCY OF MEDICAL MALPRACTICE IN NURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7834
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Şükrü BALCI - Yavuz DEMİR  
SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 339-354
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND HAPPINESS: A REVIEW OF UNIVERSITY YOUTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7762
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hakan ACET - Burcu GÜVENEK - Fatma AKACAN  
KASIM 2000, ŞUBAT 2001 KRİZİ VE 2008 KÜRESEL KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İSTİHDAMI ÜZERİNE YANSIMALARI Ss, 355-376
NOVEMBER 2000, FEBRUARY 2001 AND 2008 ECONOMIC CRISIS OF GLOBAL CRISIS ON EMPLOYMENT AND REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7831
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet Han ERGÜVEN  
ÜLKELERİN SAĞLIK HİZMETİ STANDARTLARININ SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ Ss, 377-386
THE EFFECT OF COUNTRIES’ HEALTHCARE SERVICE STANDARDS ON HEALTH TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7870
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Emine ŞAHİN - Mehmet YÜNAÇTI  
KÜRESEL TÜKETİM RİTÜELİ "KARA CUMA"YA (BLACK FRIDAY) TÜKETİCİ TEPKİLERİ VE ÇELİŞKİLİ SATIN ALMA DAVRANIŞI Ss, 387-404
REACTION AGAINST GLOBAL CONSUMING RITUAL "BLACK FRIDAY" AND CONTRADICTORY PURCHASING BEHAVIOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7788
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İsmail DURSUNOĞLU - Gökhan KÖMÜR  
SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI: GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA Ss, 405-418
MASS COMMUNICATION TOOLS DURING POLITICAL SOCIALIZATION: FROM TRADITIONAL MEDIA TO SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7864
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Onur KÖPRÜLÜ - Mithat TURHAN - İlter HELVACI  
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 419-426
A RESEARCH ON THE COMPARISON OF EMOTIONAL QUOTIENT AND MANAGERIAL SKILLS OF ACADEMIC STAFF AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7735
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ufuk ORHAN - Gamze MAVİ DOĞRU  
TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN İNCELENMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ Ss, 427-441
ANALYSING BURNOUT AMONG ACADEMICIANS AT STATE UNIVERSITIES IN TURKEY: QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7802
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Arda ÖZKAN - Uğur SEVİM  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAMADA KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ VE EKONOMİNİN ROLÜ Ss, 443-454
THE IMPORTANCE OF GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND ROLE OF ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7768
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gonca UNCU - Gülsüm ÇALIŞIR  
SANATTA ÇİRKİNİN TEMSİLİ Ss, 455-480
REPRESENTATION OF ‘UGLY’ IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7726
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Muhammet TOPUZ  
SARIKUM LAGÜNÜ (SİNOP) KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Ss, 481-493
INVESTIGATIONS OCCURRED CHANGES IN THE COASTAL LINE OF SARIKUM LAGOON (SİNOP) BY USING THE REMOTE SENSING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7853
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Selçuk BAKAN  
AÇILAN VE KAPANAN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME SAYILARI İLE İSTİHDAM ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 495-499
RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OPENED AND CLOSED, AND EMPLOYMENT RATES: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7250
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Erkan AÇIKYÖRÜK - Özlem ERDEM  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ADANMIŞLIK DÜZEYİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AİTLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 501-512
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL TEACHERS' DEGREE OF COMMITMENT AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS' BELONGING LEVEL, BEYLIKDUZU DISTRICT OF ISTANBUL PROVINCE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7691
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ümmühan KAYA UYGUN - Hasan Hüseyin TAYLAN  
ALZHEİMER HASTALARINA PRİMER BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 513-531
FACTORS AFFECTING THE CARE BURDEN OF FAMILY MEMBERS PROVIDING PRIMARY CAREGIVING TO ALZHEIMER PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7819
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yeşim DALKILIÇ  
BEŞİK SANATI VE KAHRAMANMARAŞ’LI AHŞAP BEŞİK USTASI FATİH AKKÖK Ss, 533-571
CRADLE ART AND WOODEN CRIB MASTER OF KAHRAMANMARAS FATIH AKKOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7797
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zainab Hussein ALWAN  
THE USE OF REDUPLICATION IN HAWTHORNE'S NOVEL “THE SCARLET LETTER”: A SEMANTIC STUDY Ss, 573-577
THE USE OF REDUPLICATION IN HAWTHORNE'S NOVEL “THE SCARLET LETTER”: A SEMANTIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7855
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül ARSLAN - Fatma ARSLAN  
YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKÂ VE MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 579-588
THE IMPACT OF CREATIVE DRAMA EDUCATION ON SOCIAL AND MENTAL WELL-BEING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7716
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız