Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Burak Telli

Elazig / TURKEY  15.07.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorTürkan ARGON - Murtaza CİCİOĞLU  
MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME İNANMA DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETME MOTİVASYONLARI Ss, 1-23
VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS’ LEVELS OF BELIEF IN EDUCATION AND MOTIVATION TO TEACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7108
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bahar İŞİGÜZEL  
YABANCI DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 25-37
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7113
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Şenay Sezgin NARTGÜN - Sibel DEMİRER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 39-65
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS' PERCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6938
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Dilek ÇAKICI  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNDE ÜST-BİLİŞSEL STRATEJİLERE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 67-82
AN OVERVIEW OF METACOGNITIVE STRATEGIES IN READING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7074
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Haatice Kadıoğlı ATEŞ - Sultan Şeydanur SAMIKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HASAN GÜNEŞ: GÜNCEL EĞİTİM ÜZERİNE Ss, 83-106
HASAN GÜNEŞ: ABOUT CURRENT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6970
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İhsan ÜNLÜ - Alper KAŞKAYA - Muhammed Said AKAR - Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI  
ÇOCUKLARIN OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARI ÖLÇEĞİ (ÇOYA) TÜRK KÜLTÜRÜ UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 107-125
TURKISH ADAPTATION STUDY OF CHILDRENS PERCEPTIONS OF THEIR PLAY (CPTP) SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7060
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Özge GENÇEL ATAMAN  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 127-141
DETERMINING AND ANALYSING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ STUDY BEHAVIOURS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6966
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zühal Dinç ALTUN - Ahmet GÜLAY  
ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 143-162
INVESTIGATING MIDDLE-SCHOOL MUSIC TEACHERS’ VIEWS ON MUSIC TEACHING AND ASSESSMENT PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7039
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ezgi KÖRÜKCÜ - Sare ŞENGÜL  
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEBAT ETME BECERİSİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Ss, 163-198
THE INVESTIGATION OF THE IMPROVEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ PERSISTENCE SKILLS IN THE ENRICHED LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6943
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Filiz YILDIZ - Sare ŞENGÜL  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK VE İSTATİSTİK İLE İLGİLİ ANLAMA VE DÜŞÜNME YOLLARININ DNR TABANLI METODOLOJİK YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ Ss, 199-226
THE ANALYSIS OF 8TH- GRADE STUDENTS’ WAYS OF UNDERSTANDING AND THINKING ABOUT PROBABILITY AND STATISTICS ACCORDING TO DNR-BASED METHODOLOGICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6944
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Cihat ATAR - Cahit ERDEM - Mehmet KOÇYİĞİT  
BİRLEŞİK KRALLIK’TAKİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ: SORUN, BEKLENTİ VE ÖNERİLER Ss, 227-244
EXPERIENCES OF INTERNATIONAL GRADUATE AND POSTGRADUATE STUDENTS IN THE UNITED KINGDOM: PROBLEMS, EXPECTATIONS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7065
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Tansen Taygur ALTINTAŞ - Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR Ss, 245-261
PROSOCIAL BEHAVIOURS IN EARLY CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6999
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zübeyde YARAŞ - Mukadder BOYDAK ÖZAN  
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEY KORE, ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE SİNGAPUR BAĞLAMINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 263-280
EVALUATION OF TURKISH EDUCATION SYSTEM: COMPARISON IN THE CONTEXT OF SOUTH KOREA, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND SINGAPORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6996
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayhan ŞAHİN  
İNGİLİZCE ALTYAZILI TÜRK FİLMLERİNDE DİL DIŞI KÜLTÜREL UNSURLARI AKTARIM STRATEJİLERİ Ss, 281-289
RENDERING STRATEGIES OF EXTRALINGUISTIC CULTURAL ELEMENTS IN ENGLISH-SUBTITLED TURKISH FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6899
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Monire Akbarpouran  
ALTÉRITÉ DANS LE LIVRE DE DEDE KORKUT: L’IMAGE DU CHRÉTIEN Ss, 291-309
ALTERITY IN THE BOOK OF DEDE KORKUT: THE IMAGE OF THE CHRISTIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6930
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Birsen ÇİLEROĞLU - Özge ÖZER - Figen ÖZEREN  
MODA PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM SÜRECİ Ss, 311-317
THE VISUAL DESIGN PROCESS IN FASHION RETAIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6963
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mustafa KABATAŞ  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 319-340
PRIMARY EDUCATION EFFECTS ON THE EFFECT OF THE 8th GRADE STUDENTS TO THE MUSIC COURSE OF THE MUSIC AND MUSIC TECHNOLOGY COURSE OF DAILY LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7051
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Vehbi ÜNAL - Murat YILDIZ  
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ Ss, 341-358
AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY YOUTH’S ATTITUDES TOWARDS DISABILITY: SIVAS SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7010
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet DEMİRYÜREK  
KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ MEMURLARA YEREL DİLLERİ ÖĞRETME GİRİŞİMİ (1878-1908) Ss, 359-371
THE ATTEMPT OF TEACHING THE LOCAL LANGUAGES TO THE ENGLISH OFFICIALS (1878-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6926
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Sedat CERECİ  
BİLGİSAYAR TEMELİNDE TELEVİZYON PROGRAMLARI: DOĞRUSAL OLMAYAN KURGU Ss, 373-381
TELEVISION PROGRAMS ON COMPUTER BASE: NONLINEER EDITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3535
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yusuf ÇETİN  
KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT İKİ ERZAK KÜPÜ ÜZERİNDE YER ALAN BASKI KABARTMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ BEZEMELERİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 383-394
THE ICONOGRAPHIC ANALYSIS OF THE EMBELLISHMENTS, MADE WITH PRESSURE RELIEF TECHNIQUE, ON TWO STORAGE JARS IN KARS MUSEUM DATED TO GREAT SELJUKS ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6967
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet AK  
YÖRÜKLERDE HALK HEKİMLİĞİ Ss, 395-405
FOLK MEDICINE IN THE YORUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7124
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yılmaz DEMİRHAN - Seyfettin ASLAN - Özkan ADIGÜZEL - M. Emin KURT - Ömer TAYLAN  
HALKIN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE BAKIŞI: DİYARBAKIR, MARDİN, BATMAN VE BİTLİS İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 407-421
PUBLIC VIEW ABOUT PRESIDENTIAL GOVERMENT SYSTEM: A STUDY HAS PERFORMED IN DIYARBAKIR, MARDIN, BATMAN AND BITLIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7046
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Büşra KARATAŞER  
İKİNCİ ABDÜLHAMİD DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI Ss, 423-434
THE EDUCATION POLICY IN THE TIME OF SULTAN ABDULHAMİD II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7041
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ertuğrul KARAKAYA  
ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE SONUÇLARI: KIRIKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ÇALIŞMA Ss, 435-456
RELATED FACTORS AND RESULTS OF SHOPPING ADDICTION: A STUDY IN KIRIKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7094
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hasan Hüseyin TAYLAN - Yusuf GENÇ - Yahya Mustafa KESKİN  
SAKARYA’DAKİ LİSELERDE MADDE KULLANIMINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER Ss, 457-470
DEMOGRAPHIC FACTORS AFFECTING DRUG USE IN HIGH SCHOOLS OF SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7061
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Memet Metin BARLIK  
‘ÖTEKİ’Yİ’ SÖMÜRGELEŞTİRME: ROBİNSON CRUSOE VE FOE Ss, 471-483
COLONIZING ‘THE OTHER’: ROBINSON CRUSOE AND FOE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7027
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ömer YALÇINKAYA  
ÜLKELERARASI EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ AÇIKLANMASINDA KURUMSAL YAPININ ROLÜ: DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1996-2014) Ss, 485-505
THE ROLE OF INSTITUTIONAL STRUCTURE IN EXPLAINING THE ECONOMIC GROWTH DIFFERENCES AMONG COUNTRIES: AN APPLICATION ON LOW, MEDIUM AND HIGH-INCOME COUNTRIES (1996-2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7040
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Servet ERTEKİNOĞLU  
ALP ER TONGA’NIN KIZI KAZ’DAN DEDE KORKUT YURDU AHLAT’TAKİ KIZ/KAZ EVLADINA Ss, 507-510
FROM THE GOOSE GIRL OF ALP ER TONGA TO THE ABODE OF DEDE KORKUT IN AHLAT SON OF A GOOSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7050
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Özlem ŞENYILDIZ  
BİR YAZAR OLARAK GENERAL FRANCİSCO FRANCO Ss, 511-519
GENERAL FRANCISCO FRANCO AS AN AUTHOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7079
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ulaş BİNGÖL  
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ POSTMODERN BİR HAREKET Mİ? Ss, 521-533
IS SECOND NEW POERTY A POSTMODERN MOVEMENT?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7069
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ümit SORMAZ - Şule KAYA  
ÖZEL GÜN VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE YÖRESEL MUTFAĞIMIZ: GAZİANTEP Ss, 535-547
OUR LOCAL CUISINE ON SPECIAL DAYS AND AT SPECIAL TRANSITIONAL OCCASIONS: GAZIANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7103
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Pınar GÜNER KOÇAK - Şükrü BALCI  
7 HAZİRAN VE 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE KADINA YÖNELİK SÖYLEMLER Ss, 549-569
7 JUNE AND 1 NOVEMBER 2015 GENERAL ELECTION MANIFESTO THE PARTY'S RHETORIC AGAINST WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7059
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bahtiyar BAHŞİ  
DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ Ss, 571-578
NEAR HISTORY OF EASTERN TURKESTAN END UİGHUR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7082
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Merve ÇİDEM  
TANZİMAT DÖNEMİNDE AVRUPA’YA ÖĞRENCİ GÖNDERME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Ss, 579-586
PROBLEMS OCCURRED IN THE PROCESS OF SENDING STUDENTS DURİNG TANZİMAT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7085
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yahya AYYILDIZ  
OSMANLI’DA GİRİŞİMCİLİK: AHMET MİDHAT EFENDİ ÖRNEĞİ Ss, 587-596
ENTREPRENEURSHIP IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF AHMET MIDHAT EFENDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7091
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Seçil UTMA  
SAĞLIK HABERCİLİĞİ VE MEDYADAKİ SAĞLIK HABERLERİNİ “DOĞRU” OKUMAK Ss, 597-605
HEALTH NEWS AND INTERPRITING HEALTH NEWS IN THE MEDIA CORRECTLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7072
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız