1960-70’Lİ YILLARDA SSCB’DE SOSYOKÜLTÜREL ORTAM
SOCIOCULTURAL ATMOSPHERE OF THE SOVIETS BETWEEN 1960-1970

Author : Terlan Mehdiyeva AZİZZADE
Number of pages : 209-225

Abstract

20.yüzyılın başlarında Rusya’nın Batı dünyası ile etkileşimi sonucu kültür ve sanat hayatında önemli değişim yaşandı. Yüzyılın ilk çeyreğinde kültür ve sanatın tüm dallarında tüm dünyayı önemli derecede etkileyecek Rus sanatçılar yetişti. Birinci kuşak Rus avangartları olarak bilinen bu sanatçıların bir kısmı Ekim Devriminden (1917) sonra bir kısmı ise 1932’de ülkenin sanat politikasında yaşanan değişim sonucu, sanatçılara dayatılan toplumsal gerçekçilik ideolojisine karşı çıkarak ülkeyi terk ettiler. Bazı sanatçılar ise bu ideolojiyle uzlaşarak kendi kabuklarına çekildiler ve ülkede kaldılar. Sovyet sanatı tarihinde en ilginç olaylardan “Çözülme”, 50-60’lı yıllarda Kruşev iktidarında, Sovyet sanatının “ikinci kuşak avangardizmi”, “yeni sanat” veya “yer altı sanatı” olarak adlandırılan dönemde (1954-1964) yaşanmıştır. “Çözülme” yıllarının sona ermesinin ardından 1960-70’li yılların sosyokültürel ortamı, parti bürokrasisinin zaferine, konservatif geleneklerin tekrar ülkenin kültür hayatında artmasına ve sansürün şiddetlenmesine sahne oldu. “Yeni stalinizm” olarak adlandırılan bu dönemde aydın, sanatçı ve yazarların sınır dışı edilmesi, sürgüne gönderilmesi gibi tarihe kara harflerle yazılan olaylar yaşandı. Özellikle konservatif geleneklere baş kaldıran sanatçıların mücadelesi ve bu sürecin sanata yansıyan yüzü olan Manej–1962, Pogrom–1974 (Buldozerli Kıyım) sergilerine araştırmada geniş yer verilecektir.

Keywords

SSCB, sosyokültürel ortam, Rus avangardı, stalinizm, non-komformizm, çözülme, sansür, toplumsal gerçekçilik

Read:761

Download: 395