İNANCIN İMGEYE YANSIMASI: SEZAİ KARAKOÇ
REFLECTİON OF THE BELİEF UPON THE İMAGE: SEZAİ KARAKOÇ

Author : Servet ŞENGÜL
Number of pages : 269-280

Abstract

İmge felsefeden mimariye, edebiyattan resme kadar birçok alanda kullanılan, sınırları kolay kolay çizilemeyen bir terimdir. Edebiyatta, özellikle şiirde kendini hissettirir. Her şair imgeden az çok yararlanırken bazıları onu daha yoğun kullanır. Sezai Karakoç’un şiirleri imge bakımından oldukça zengindir. İmge kavramının ne olduğunun ve içinde neleri ihtiva ettiğinin henüz tam anlaşılamadığı bu dönemde hem imgenin anlaşılması hem de şairimizin imge zenginliğine sahip şiirlerini inceleyip bunlardan bazı inanç imgelerini açığa çıkarmak bu çalışmada temel amaç olmuştur. Şairin inanç imgelerinin daha iyi irdelenmesi Karakoç’un inanç dünyasının anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

Keywords

Sezai Karakoç, şiir, imge, inanç, İslam.

Read:616

Download: 201