DEĞİŞEN ORTA ASYA VE KAFKASLARDA RADİKAL UNSURLARIN YÜKSELİŞİ
THE RISE OF THE RADICAL ELEMENTS IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS IN CHANGING

Author : Yaşar BEDİRHAN
Number of pages : 11-24

Abstract

Orta Asya ve Kafkasya bölgesi sahip olduğu coğrafî konumu, doğal zenginlikleri gibi hem ekonomi hem de ticaret ve siyaset açısından önemli olduğundan bölgeye çeşitli aşırı hareketler yönelmektedir. Bu ekstremist hareketlerin bölgeye ilişkin olarak güttükleri çıkarların büyüklük ve önemlilik oranına paralel olarak etkinlik göstermeleri beklenebilir. Nitekim, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde eski Sovyetlerin yol açmış olduğu din alanındaki boşluğu doldurmak ve aynı zamanda da mevcut seküler düzenler açısından tehlike oluşturmak suretiyle birçok aşırı dini hareketlerin faaliyet gösterdiği de bir gerçektir. Bunlar; bölgenin içinden olup dış kaynaklı destek sahibi olan, bölgeye doğrudan bitişik ve hatta bölgenin dışından olan Ürdün ve Suudi Arabistan kaynaklı “Müslüman Kardeşler” ve “Vahhabizim” ile İran kökenli “Hizb-ut-Tahrir”, Afganistan’daki Taliban yönetiminin desteklediği “Özbekistan İslami Hareketi” örgütleridir.

Keywords

Terör, Orta Asya, Kafkasya, Hizbu’t-Tahrir, Özbekistan İslami Hareketi

Read:650

Download: 212