1877–1878 OSMANLI-RUS HARBİ’NDE YABANCI DEVLETLERİN TUTUMU
ATTİTUDE OF FOREİGN GOVERNMENTS 1877-1878 OTTOMAN-RUSSİAN WAR

Author : Hakkı YAPICI
Number of pages : 325-333

Abstract

XIX. yüzyıl son çeyreğinin önemli olaylarından biri olan 1877–1878 Osmanlı-Rus muharebesi, sadece Türk dünyasını değil, aynı zamanda Yakın Doğu, Balkanlar, Avrupa coğrafyası için de ehemmiyeti büyük olan bir savaş olmuştur. Batılı devletler, harbin başlangıcından, sonuna kadar gerçekleşen her safhayı çok dikkatli bir şekilde takip etmiş, her ne kadar tarafsız bir siyaset takip etmek taraftarı gibi görünmüş olsalar da olayları kendi devletlerinin çıkarları açısından değerlendirmeye gayret etmişlerdir

Keywords

Harp, Osmanlı, Rus, Avrupa

Read:713

Download: 336