COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ
TURKISH CULTURE AND KEMALISM IN GEOGORAPHY TEACHING PROGRAMS (SINCE 1924)

Author : İsmail ŞAN - Feridun MERTER
Number of pages : 1013-1054

Summary

Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılan ortaöğretim Coğrafya programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarına yer verip vermeme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İlk olarak 1924 yılında hazırlanan Coğrafya Öğretim Programı, konular listesi olmaktan öteye gidememiştir. Bu programda yer alan konular arasında Türk kültür ve Atatürkçülük konularıyla ilişkili içerik olmadığı görülmektedir. Bu durumun 1942 yılında tekrar baskı gibi hazırlanan programda da aynen devam ettiği, ancak içerik olarak lise 3.sınıfta yer alan Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin eklenmesiyle Türk Kültürü’nün izlerine yer verildiği görülmüştür. 1957 yılında da durum değişmezken 1971 programında Türk kültürü konusunun lisenin tüm sınıflarına yayıldığı görülmüştür. 1973 programında da bu şekilde ve genişletilerek verilen Türk kültürü ve Atatürkçülük konularının zirve noktasına 1982 ve 1983 programlarında çıkıldığı görülmektedir. 1983 programında Atatürkçülük konusuna ilk defa değinildiği görülürken oran 2005 yılında geliştirilecek olan programa kadar değiştirilmeden varlığını sürdürmüştür. 2005 yılındaki programa bakıldığında ise, programda Türk kültürü ve Atatürkçülük konularına ağırlık verilmeye devam edildiği görülmektedir.

Keywords

lise, coğrafya öğretim programı, Türk Kültürü, Atatürkçülük

Read:330

Download: 117