PATRICK SÜSKIND’İN “KOKU” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDE DİL OYUNLARI EŞDEĞERLİĞݹ
TRANSLATION EQUIVALENCE OF LANGUAGE PLAYS IN TURKISH TRANSLATION OF PATRICK SÜSKIND’S NOVEL “DAS PARFUM”

Author : Ayşe UYANIK
Number of pages : 1219-1229

Summary

Bu çalışmanın amacı, Alman yazar Patrick Süskind’in “Das Parfum” adlı romanının Türkçe çevirisinde dil oyunları eşdeğerliğini analiz etmektir. Eserin bazı bölümleri üzerinde yapılan çözümlemeler sonucunda, çeviri dilsel ve düz anlamsal düzeyde oldukça başarılı bulunmuş, ancak dil oyunlarının aktarılmasında çeviri eşdeğerliği sorunları tespit edilmiştir. Bu sorunların nedeni kaynak dilden sözcük düzeyinde yapılan çevirilerdir. Konu bağlamı ve amaç dil özellikleri dikkate alınarak, eşdeğerlik sorunlarının çözümü için öneriler getirilmiştir.

Keywords

Patrick Süskind, Koku, dil oyunları, çeviri eşdeğerliği

Read:337

Download: 109