İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDEŞLİK VE DENKLEM KAVRAMLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ
PERCEPTION LEVELS OF THE CONCEPTS OF IDENTIFICATION AND EQUATION OF THE ELEMENTARY GRADE EIGHT STUDENTS AND THEIR LEARNING DIFFICULTIES

Author : Arif DANE
Number of pages : 397-413

Summary

Bu çalışmanın amacı İlköğretim 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin özdeşlik ve denklem kavramlarını tanımlamaları, birer örnek vermeleri ve bu kavramlar arasında ilişkiyi sorgulamada ne tür problemler yaşadıklarını araştırmaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan İlköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim gören 242 öğrenciden Kavram Bilgi Formu (KBF) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin “özdeşlik tanımı”, “denklem tanımı” “özdeşlik ve denklem e birer örnek verme” ve “özdeşlik ile denklem arasında ilişki var mıdır” sorularına dair güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir. Özdeşlik ve denklem kavramlarının matematikte özelliklede analiz ve cebirde oynadığı anahtar rol üzerinde durulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematiğin temel kavramları olan özdeşlik ve denklemi anlamlandırmada zorlandıkları bu kavramları birbiri ile karıştırdıkları ve bu kavramları anlamada öğrenme güçlükler yaşadıkları ve çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

denklem, özdeşlik, algı, öğrenme güçlükleri, kavram yanılgısı.

Read:429

Download: 203