ACADEMIC WRITING DIFFICULTIES AND CHALLENGES IN ADVANCED ACADEMIC LITERACY
ACADEMIC WRITING DIFFICULTIES AND CHALLENGES IN ADVANCED ACADEMIC LITERACY

Author : Oktay YAĞIZ - Kemalettin YİĞİTER
Number of pages : 1261-1272

Summary

Bu çalışmanın amacı üniversite düzeyinde akademik yazma ile ilgili bir alan yazın incelemesi ortaya koymaktır. İngilizce’nin, akademik bilginin ortaya konması açısından tek dil olmaya doğru ilerlemesi gözönünde bulundurulduğunda, doğru ve beklendiği gibi bir yazım konusu, akademik sahada ilerlemek isteyenler için önemli zorluklara neden olmaktadır. Birçok Türk üniversite öğrencileri, lisansüstü çalışmalara başlayıncaya kadar dilbilgisel olarak doğru yazılan birkaç paragraf yazımı dışında sistematik yazım konusunda yeterli bir eğitim almamakta ve yeterli yazım deneyimi kazanamamaktadırlar. Ancak, serbest yazım ve öykülemeden farklı olarak, akademik yazım, öğrencilerin genel yazım şekillerinden ayrı olan bir dile geçiş yapmalarını zorunlu kılar. Akademik yazım norm ve geleneklerine geçişi sağlayamayan yazarların ise, akademik sahada var olmaları oldukça zor hale gelir. İfadeleri doğru ve uygun bir dille yazabilme işi, İngilizceyi yabancı dil olarak kullananlar için, özellikle ana dilden çeviri yapmaya olan bağmlılık ya da kültürel farklılıklardan dolayı yaygın bir zorluk olarak görülür. Bu nedenle, gerek ana dilde gerekse hedef dilde sistemli bir akademik yazım dersinin öğrenicilere verilmesi önerilir.

Keywords

Academic Writing, Higher education, Academic Literacy

Read:490

Download: 231