MİNİK TEMALAR İŞ BAŞINDA: TEMA VAKFI DOĞAEĞİTİMİ PROJESİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BULUŞTURUYOR
TEMA FOUNDTION’S PROJECT OF “MİNİK TEMA”

Author : Şafak ÖZTÜRK AYNAL - Ömer Faruk SÖNMEZ
Number of pages : 179-194

Summary

Geçtiğimiz yıl Tema Vakfı’nın başlatmış olduğu Minik Tema Projesi kapsamında, gönüllü çalışmaların yapıldığı “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini alan üçüncü sınıf okul öncesi öğretmenliği programında okuyan öğrencilerle birlikte bir doğa eğitimi programı uygulanmıştır. Dersin sorumlusu olan öğretim elemanlarının ve Samsun Tema İl temsilciliğinin gözetiminde yapılan çalışmalarda öncelikle, öğrencilere Tema Vakfı genel merkezi tarafından gönüllülük ve minik tema projesi hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış daha sonra da Tema Samsun Temsilciğince toprak ve oluşumuna yönelik bir eğitim verilmiştir. Bundan sonra izleyen birkaç hafta içinde sorumlu öğretim elemanının danışmanlığında gönüllü öğrencilerle birlikte 6 haftalık 5-6 yaş çocuklarına yönelik bir doğa eğitim program taslağı oluşturulmuştur. Bu arada belirlenen okullarda öğretmenlerle diyaloga geçilerek ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra eğitim sürecine geçilmiştir. Çocuklarla yapılan eğitimlerde toprak, su, bitkiler, doğada geri dönüşüm, atıklar, enerji tüketimi gibi çevremiz ve doğa ile ilgili konular seçilmiş. Seçilen bu konularda öğrenciler dört grup halinde dört farklı sınıfa doğa eğitimini uygulamışlardır. Çalışmaya başlarken ve bitirirken çocukların bilgilerini görebilmek için hem kavram haritası hem de resimler yapılmış ve bunlardan yola çıkılarak yukarıdaki bahsedilen konular belirlenmiştir. Kısacası dolaylı olarak bu gençler için faydalı olmuş olduğu düşünülen bu çalışma, bir makale haline getirilerek bilimsel bir ortamda paylaşılmak istenmiştir. Çalışmada gönüllük içeren bir ders kapsamında üniversite öğrencilerinin danışmanları gözetiminde çocuklarla yaptıkları doğa çalışmalarından ayrıntılar verilmektedir.

Keywords

Doğa eğitimi, çevre eğitimi, mekan dışı eğitim.

Read:379

Download: 123