BİLİNMEYEN KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN “ÜÇ DESTAN” İSİMLİ ESERİ VE BU ESERDE YER ALAN ERZİNCAN DESTANI İNCELEME- TRANKRİPSİYONLU METİN
THREE SAGA NAMED MANUSCRIPT OF THE UNKNOWN POET FROM KAYSERI ISMAIL HAKKI ORAL AND ERZINCAN’S SAGA PRESENTED IN THIS WORK

Author : Serhan ALKAN İSPİRLİ
Number of pages : 761-778

Summary

Geçmiş dönemlere ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak okunup, anlaşılır hâle getirilmesi tarihimiz, kültürümüz, aynı zamanda edebiyat dünyamız için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi Kuşçu Köyünde 1942 yılında imamlık yapmış olan şair İsmail Hakkı Oral hakkında bilgi verilmiş, şairin “Üç Destan” isimli eseri dikkatlere sunulmuştur. Böylece Türk edebiyatının bugün bilinmeyen bir şahsiyeti daha gün ışığına çıkarılmıştır. İsmail Hakkı Oral 20. yüzyılda yaşamıştır. Kayseri’de doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Kayseri ve çevresinde geçirmiştir. Hayatı hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Çalışmamız özellikle bu eserdeki ikinci destan olan 1939 Erzincan depremi üzerine söylenen manzume üzerinedir. Erzincan Destanı okunduğunda bu depremin şairi derinden etkilediği görülecektir. Bu çalışma İsmail Hakkı Oral ve “Üç Destan” isimli eseri hakkında hazırlanmış olup iki bölümdür. İlk bölümde İsmail Hakkı Oral’ın hayatı hakkında bilgiler verilerek şairlik yönü üzerinde durulmuştur. Şiirleri şekil ve içerik açısından incelenmiştir. İkinci bölümde ise transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Milli Kütüphanede bulunan ve müellif hatlı olan “Üç Destan” isimli yazma eser tanıtılmış, Arap alfabesinden günümüz harflerine çevrilerek transkripsiyonlu tam metni verilmiştir.

Keywords

İsmail Hakkı Oral, deprem, ağıt, destan, şiir, edebiyat, Kayseri, Yeşilhisar, Kuşçu Köyü.

Read:401

Download: 110