M.Ö. II. BİNYILDA PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR: KUZEY SURİYE
CAN NOT BE SHARED AREAS IN B.C. II MILLENNIUM: NORTHERN SYRIA

Author : Ercüment YILDIRIM
Number of pages : 1385-1406

Summary

Kuzey Suriye, tarihinin en gelişmiş üç medeniyeti olan Mezopotamya, Anadolu ve Mısır uygarlıklarını birbirine bağlayan bölgede bulunmasından dolayı stratejik ve ticari öneme sahip olmuştur. Bu sebepten Kuzey Suriye tarihin her döneminde ele geçirilmek ve ticari getirisinden faydalanılmak istenen bir coğrafya olmuştur. M.Ö. II. binyılda Hititler Toros Dağları’nın güneyini ele geçirmeyi bir devlet politikası haline getirmişken, Mısır firavunları ise devletin hazinesini dolu tutabilmek için Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarını egemenlikleri altında tutmaya çalışmışlardır. II. binyılın sonlarında gücünü artıran Asurlular Kuzey Suriye’yi hakimiyetleri altına aldıktan sonra Doğu Akdeniz kıyılarındaki zengin şehir devletlerini ele geçirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada Kuzey Suriye’nin fiziki ve tarihi coğrafyası hakkında bilgi verildikten sonra Hurri – Mitanni Devleti döneminde ve öncesinde meydana gelen siyasi gelişmelerle bölge üzerindeki rekabetin doruğa ulaştığı Hitit – Mısır mücadelesi anlatılacaktır.

Keywords

Kuzey Suriye, Hitit, Mitanni, Mısır, Halep, Kargamış.

Read:344

Download: 107