MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BEDENSEL VE ZİHİNSEL GEVŞEME YÖNTEMLERİ
THE USE OF PHYSİCAL AND MENTAL RELAXATİON TECHNİQUES FOR VOCAL TRAİNİNG COURSES AT MUSİCAL EDUCATİON İNSTİTUTİONS

Author : Gül Fahriye EVREN
Number of pages : 563-572

Summary

Programlı bir müzik eğitimi içerisinde, ses eğitimi dersleri, şüphesiz çok önemli bir yere sahiptir. Ses eğitimi derslerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, bedensel ve zihinsel farkındalığın olmayışıdır. Hazırlığın yetersiz olması nedeniyle, bedende istenmeyen bir takım yanlış davranışlar gelişebilmektedir. Yanlış postür, aşırı gergin ve koordinesi zayıf kaslar, nefes üretiminin yetersiz ve güçsüz olması gibi pek çok nedenden ötürü, ses üretimindeki doğallık bozulmakta, yapay bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Hatta bazı öğrencilerde, önceden sesin hatalı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle oluşmuş, bir takım ses sorunları bulunmaktadır. Ses organının zarar görmüş olmasından dolayı da eğitim kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Zihinsel ve bedensel hazırlığın olmayışı, bu kalıplaşmış yanlış kullanımların kolaylıkla giderilmemesine, eğitim sürecinde ciddi bir kayba ve ders içi performansın düşmesine neden olmaktadır. Ses eğitiminde temel öğe olan doğru solunum mekaniğinde, etkin olan tüm kasların aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Gerekli gevşemeyi sağlamış ve tüm kaslarını koordineli çalıştıran bir öğrencinin, sesini bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmesi daha kolay olacaktır. Bedensel ve zihinsel gevşeme hareketlerinin uygulanmaması nedeniyle oluşabilecek bu sorunlar, yalnızca ses eğitimi derslerinde değil, çalgı eğitimi gibi temel derslerde de görülmektedir. Çalgı eğitimine gerekli bedensel ve zihinsel gevşeme yöntemlerini uygulamadan gelen öğrenci de aynı şekilde kullandığı enstrümanın icrasına yönelik bir takım zorluklarla karşılaşabilmektedir. Ders öncesi ve günlük yaşantıda uygulanabilecek gevşeme çalışmalarının bu sorunlara ışık tutacağı, yalnızca ses eğitimi dersleri için değil, müzik eğitimi veren kurumlarda, bedensel ve zihinsel farkındalığı gerektiren tüm dersler için de yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, bedensel ve zihinsel gevşemeye yardımcı olacağı düşünülen Alexander, Feldenkrais, Linklater, Lessac, Yoga ve Meditasyon gibi güncel yöntemlerden bahsedilmiştir.

Keywords

Müzik Eğitimi, Ses Eğitimi, Bedensel ve Zihinsel Gevşeme.

Read:375

Download: 110