ISSN:2148-4163

PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PDÖ MODELİNİN KLASİK MODEL İLE KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA


Programlama araçlarının sürekli gelişmesi ve sektördeki değişimin çok büyük boyutlarda olması, meslek elemanları ve öğrenciler için kendi kendine öğrenme stratejisini zorunlu kılmaktadır. Öğrenilen bir yazılım aracının kısa sayılabilecek bir sürede güncelliğini kaybetmesi ve yeni araçların çok kısa bir zaman içinde öğrenilme zorunluluğu, öğretimde yeni dinamiklerin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, özellikle programlama öğretiminde, kendi kendine öğrenme dinamikleri üzerine kurulu, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) modelini çok önemli bir destek modeli haline getirmektedir. Böylece klasik model ve PDÖ modeli ile karma bir öğretim modeli yaratmak mümkün olabilir. Bu amaca uygun olarak Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğretim gören 100 öğrenci, 50’şer kişiden oluşan iki gruba ayrılarak, geleneksel öğretim modeli (kontrol grubu) ve PDÖ modeli (test grubu) ile C# programlama dilinde metot konusunu öğrenmeye tabi tutuldular. Metot konusunun hangi düzeylerde öğrenildiğini test etmek amacıyla öğrencilere 5’er adet soru soruldu ve 100 puan üzerinden değerlendirmelerle öğrencilerin konuya hâkimiyetleri test edildi. Sınav kâğıtları, konusunda uzman üç öğretim elemanının değerlendirdiği puanların ortalaması üzerinden yapıldı. Ortalamaların virgülden sonraki değerleri yuvarlandı ve notların tamsayı değerlerden oluşması sağlandı. İki farklı öğretim modeli ile öğretim gören öğrenci gruplarının aldığı puanlara ortalamalar arası fark testi uygulandı, test işlemi sonunda PDÖ modeli ile öğretim yapılan grubun, daha başarılı olduğu sonucuna ulaşıldı.


Keywords


Programlama Eğitimi, PDÖ, Klasik Öğrenme Modeli Öğrenme Dinamikleri, Etkin Öğrenme

Author: Ahmet KAYA
Number of pages: 325-338
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.28867
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.