ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol

BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAYILI KANUN’UN İRDELENMESİ


Türkiye de büyükşehir belediyeciliği ile ilgili tüm düzenlemeler 1982 Anayasasına dayanmaktadır. Değişen dünya düzeni içerisinde kentlerinde her geçen gün ihtiyaçları artmakta ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek adına büyükşehir belediyeciliğinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde dikkat çekenlerden biri de 6360 sayılı yasa olmuştur. Yasa içerdiği radikal maddeler ve kentlere büyükşehir olma yolunda sağladığı kolaylıklar göze çarpmaktadır. 2012 yılı Aralık ayında çıkarılan ve yerel yönetim mevzuatında önemli değişiklikler yapan 6360 sayılı Kanun özellikle belediyelerin ölçek konusundaki tartışmalarına yeni bir boyut katarak gündemde yerini almıştır. 2014 yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Türk yerel yönetim sistemi içinde büyükşehir yönetim sisteminin tarihi gelişimi üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır. Daha sonra yeni büyükşehir sisteminde yasanın öngördüğü özellikler belirlenerek, kentlerin yasa ile nasıl değişeceği ve kentleri nelerin beklediğine dair bir irdeleme yapılıp mevcut durum ve doğacak avantaj ve dezavantajları ortaya konulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Büyükşehir, Belediyecilik, 6360, Belediye Kanunu

Yazar: Duygu AKYOL -
Sayfa Sayısı: 273-285
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7753
Tam Metin:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.