İSLAMCI FEMİNİZMİN TOPLUMSAL PRATİĞİ
SOCIAL PRATIC OF ISLAMIC FEMISM

Author : Esad Çetin
Number of pages : 447-455

Abstract

Bu çalışma temel olarak, “feminizm” ve “islamcılık” gibi bazı kavramların nasıl sosyal birer olgu olarak toplumlarda baş gösterdiği üzerinde duracaktır. Ancak doğrudan sosyolojik bir çalışma olarak bunu yapmadan önce “feminizm” ve onun özsel(zâtî) özelliklerine dair bir soruşturmaya girecektir. Buna ek olarak tarihsel metodolojik bir hata yapmamak adına da bu çalışma adı geçen kavramların tarihsel bağlamlarını ve ne’liğini ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, okuru ile beraber “feminism” olgusunu ve onun sonuçlarını “pratik metot” ile tekrar düşünmeye yöneltmektedir. Bu çalışmanın özünü, “pratik metot” fikri olarak makalede ortaya atılan ve makaledeki tasımlar(reasonings, kıyas) ve akıl yürütmeler sonucunda feminizmin sonuna kadar kullanması gerektiği sonucuna ulaşan fikir oluşturmaktadır. Çünkü “feminism” teorik veya felsefî soruşturmalar olmaktan daha çok toplumlar üzerinde pratik etkileri bulunan bir harekettir. Bunun sonucu olarak sosyolojik ve dolayısıyla pratik olarak bu ülkede ve bu toplumda geçerli dinamikler “islamcılık” fikir akımları ile benzer yolları izlemektedir. Bu çalışmada “feminizm” ile “islamcılık” arasındaki bağlantı ve ayrıca bu ilişkiden dolayı “feminizmin” modern dönemde ortaya çıkmış bir olgu olabileceği ortaya konulmuştur. Aslında biz, salt olarak “feminizmin” değil ve fakat “bu toplumdaki feminizmin” modern bir olgu olduğunu ispata çalışıyoruz. Retorik akıl yürütmeler kullanarak “Feminizm”, dünya çapında etkili olmuştur. Ancak bu akıl yürütmeler çok bariz felsefi araştırma ve soruşturmalar ve teorik zemine sahip fikirler değildir.

Keywords

Feminizm, Feminist Felsefe, İslamcılık, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Read:1704

Download: 862