ISSN:2148-4163

SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA 24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILAN ADAYLARIN SEÇİM ÖNCESİ KAMPANYALARINDA KİŞİSEL VEYA PARTİ WEB SİTELERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Bu çalışma, siyasal pazarlama kapsamında Türkiye’de ilk defa yapılan ve başkanlık sistemine geçiş süreci çerçevesinde 24 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimine katılan cumhurbaşkanı adaylarının seçim öncesi kampanyalarında gerçekleştirdikleri siyasal pazarlama faaliyetleri ile tutundurma çabaları ve pazarlama iletişimi çerçevesinde değerlendirilerek, kişisel veya parti web siteleri ile sosyal medya kullanımları içerik analizi yöntemiyle incelenerek, hazırlanmıştır. 01-24 Haziran 2018 tarihleri arasında, cumhurbaşkanı adaylarının kişisel veya parti web sitelerinin yanı sıra facebook, twitter, instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler doğrultusunda içerik çözümlemesi yöntemi yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma daha önce bu alanda çalışma yapılmaması ve ileride bu alanda yapılabilecek araştırmalara ışık tutması açısından önemlidir. Bu çalışmanın araştırma evrenini, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere katılan toplam 6 cumhurbaşkanı adayının kişisel veya parti web siteleri ile facebook, twitter, instagram hesaplarında yaptıkları fotoğraf, video, slogan ve her türlü sözlü paylaşımları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler tam sayım yöntemine göre değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip ERDOĞAN’ın twitter, instagram ve facebook hesaplarında diğer adaylara göre daha fazla takipçisi olmasına rağmen, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İNCE ve Meral AKŞENER’in, sosyal medya hesapları olan twitter, instagram ve facebook sayfalarını siyasal pazarlama faaliyetleri ile tutundurma araçları çerçevesinde diğer adaylara göre daha aktif, yoğun ve etkili kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarının tamamının, kişisel veya parti web sitesi ile sosyal medya hesapları olan twitter, instagram ve facebook sayfalarını siyasal pazarlama faaliyetlerinde çoğunlukla miting fotoğrafları, özçekim (selfie) fotoğrafları ile miting yapılan yer ve zaman reklamı/ afiş-ilan-duyuru veya miting videolarının tamamının yayınlanması sebebiyle kişisel veya parti web sitesi ile sosyal medya hesaplarını sanal bir miting alanı olarak kullanılması şeklinde algılanması sonucu gözlemlenmiştir.


Keywords


Siyasal Pazarlama, Seçim, Web Sitesi, Twitter, İnstagram, Facebook

Author: Ruhan İRİ
Number of pages: 155-174
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29003
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.