ISSN:2148-4163

V MURAKAMİ’NİN SAHİLDE KAFKA’SINDA BATI SEMBOLLERİNİN İHLALİ


Bu çalışmanın amacı, Postkolonyalizm bağlamında Haruki Murakami’nin Sahilde Kafka romanında kullanılan Johnnie Walker ve Albay Sanders ikonlarını araştırmak ve Batı’nın kültürel emperyalizminin etkisini ortaya koymaktır. Buna ek olarak, bu çalışmada Murakami’nin batı unsurlarını tasviri ve kedileri Japonya’da sesi olmayan etnik azınlıkların metaforları olarak betimlenmesi incelenmeye çalışılmaktadır. Batı'nın egemenlik ve hegemonyasını önlemek için, Japonya, bir süre sonra emperyalist bir güç haline gelerek ülkenin öz sömürgeciliğine neden olan Batı modernliğini benimsemeye ve diğer Doğu ülkelerine karşı hegemonik Batı gibi davranmaya zorlandı. Haruki Murakami, Oryantalist gelenekte iddia edildiği gibi nesnel olarak Öteki’yi yanlış anlatan kültürel klişeleri altüst etmektedir. Buna ek olarak, kendine özgü tarzı, kendi çift kültür bilinci ve kendi “melezliği” nden kaynaklanıyor olabilir. Dahası eserleri Japonya'daki Amerikanlaştırılmış metaların bolluğunu vurgulayarak çağdaş Japon kültürünü ortaya koymaktadır. Romandaki Johnnie Walker ve Albay Sanders karakterleri savaş sonrası dönemdeki modernist ve kapitalist zihniyeti simgelemektedir. Johnnie Walker'ın uygar ve seçkin imajı, batı kavramlarından olan modernizm ve medeniyetin nasıl yıkıcı olabileceğini göstermek için yapısökümüne uğratılmıştır. Albay Sanders'ın saygın ve yaşlı imajı, insanı bir emtia haline getiren telekızları satmasıyla da tersine çevrilmektedir. Kedilerin Johnnie Walker karakteri tarafından katledilmesi, acılarını ifade etmek için dile sahip olmayan bastırılmış özneleri veya etnik azınlıkları hatırlatmaktadır. Romanda, Japonya’nın Amerikan popüler kültürüne maruz kalması ortaya koyulurken Batı’nın modern ve uygar sembolleri ihlal edilmektedir.


Keywords


Postkolonyal Kuram, Etnik Azınlıklar, Öz-Sömürgecilik, Modernizm, Bastırılmış

Author: Aytemis DEPCİ - Hüseyin Can ERKİN
Number of pages: 419-429
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29050
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.