ISSN:2148-4163

KUR’ÂN KISSALARINDA MUHATABI ANLATIMA DÂHİL ETME: AMACI, ZAMANI ve METOTLARI


Kur’ân kıssalarının hedefi, barındırdığı mesajları muhataba aktarmaktır. Bu nedenle kıssaların muhatapları, anlatılan olaylar ile baş başa bırakılmamış ve verilmek istenen mesaja yönelik hitap ve öğütler, kıssanın içerisine serpiştirilmiştir. Böylece okuyucunun, olayı bizzat yaşamışcasına ibret alması sağlanmıştır. Dolayısıyla kıssalar, aktardığı olaylar kadar olayları anlatım tarzı açısından da araştırılmaya değer özellikler barındırmaktadır. Kur’ân; nübüvveti desteklemek, muhataplarının dikkatini çekip onların vahyi dinlemelerini sağlamak, mü’minlere moral desteği vermek için başta Hz. Peygamber olmak üzere vahyin muhataplarını kıssa anlatımına dâhil etmiştir. Bu sayede kıssayı dinleyen / okuyan herkes, kıssaların sadece tarihî bilgi verme amacı taşımadığını kolaylıkla fark eder. Kur’ân, Hz. Peygamber’e ve mü’minlere, peygamberlerin yolundan gitmelerini tavsiye etmiştir. Bunun olabilmesi için Hz. Peygamber’in ve mü’minlerin hayatlarında karşılaştıkları durumlar ile kıssalarda anlatılanlar arasında bir benzerliğin olması gerekir. Bu benzerliği daha da pekiştirmek amacıyla anlatım esnasında Hz. Peygamber de kıssaya dâhil edilmiştir. Bu araştırmada muhatapları kıssaya dâhil etme metotlarının ve bu yolla elde edilmek istenen faydaların tespitine çalışılacaktır


Keywords


Tefsir, Kur’ân İlimleri, Kıssa, Peygamberler, Kıssa Anlatımı

Author: İbrahim YILDIZ
Number of pages: 457-472
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8003
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.