ISSN:2148-4163

SINIF YÖNETİMİNDE DERS İÇİ ETKİNLİKLERE KATILMAYI REDDETME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bir örnek olay aracılığı ile sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara ilişkin görüş ve yaklaşımlarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan bu çalışmada, sınıf yönetimi dersini almış olan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencilerinden sınıf yönetimi ile ilgili bir olay karşısında görüş ve önerilerini sunmaları istenmiştir. Veriler dokümantasyon tekniği ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarına örnek olay verilerek sınıf yönetimi dersinde öğrendikleri teorik bilgiler ışığında bu durumları yorumlayıp açıklamaya çalışmışlar ve bu belgeler araştırmanın veri dokümanları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çözüm önerileri ve görüşleri bu öğrenci davranışlarının öğretmenlerce nasıl yönetilebileceği ortaya konulmuştur. Bu şekilde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yaklaşımı geliştirirken onların ne tür istenmeyen öğrenci davranışları ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda bazı işaretlere rastlanmıştır.


Keywords


Sınıf Yönetimi, Örnek Olay, Aday Öğretmen Görüşleri

Author: Reyhan ŞEKERCİ - Ramazan GÖK
Number of pages: 397-404
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29093
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.