ISSN:2148-4163

TÜRKİYE’ DE ÜCRETLİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Türkiye’ de bulunan ücretliler ve asgari ücretliler üzerindeki vergi yüklerinin incelenmesi ile birlikte, bu inceleme sırasında da dünya ülkeleri ile ara ara karşılaştırmalar yapılmıştır. Ücret ve asgari ücretlilerin üzerinde yaratılan vergi yüklerinin, hayatlarını etkileyen bölümleri ele alınarak, asgari ücretin adaletsiz dağılımı, (evli, çocuklu, çocuksuz) ele alınmıştır. Bu adaletsiz dağılım üzerinde oluşturulabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. Türkiye’ de asgari ücretlilerin, sadece çalışan üzerinden değerlendirilmesi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden hesaplanamaması, bir de buna rağmen vergi yükünün yüklenmesi, ne kadar zor şartlarda ve açlık sınırına yakın bir hayat yaşamak zorunda kalmışlardır.Bunlar göz önünde bulundurularak, çözümsel süreçler değerlendirilmeli, asgari ücretin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre hesaplanmasının yanı sıra vergi yükünün hafifletilmesi önerisini dikkate almak gerekmektedir. Vergi dışı bırakılması fikrini oldukça akla yatkın gelmektedir. Bunun nedeni olarak ise, maaşa uygulanan kesintiler, aynı zamanda zorunlu ihtiyaçların temini sırasında gerçekleşmektedir. Hem zorunlu ihtiyaçlardan hem de maaştan kesilen vergi devlete büyük bir gelir kaynağı sağlarken, asgari ücret çalışanını oldukça zor durumda bırakmaktadır. Hiç vergisiz bir durum söz konusu değildir, ancak burada her iki yöntemden birisinin seçilmesi gerektiğine, bu yapılan seçimin yasallaştırarak asgari ücret karşılığında çalışan çok büyük bir oranın yaşam kalitesini arttırmasına ve daha mutlu bir gelecek oluşmasına sebep olacaktır.


Keywords


Vergi Yükü, Ücretlerin Vergilendirilmesi, Vergi Yükünün Gelişimi, Türkiye ve OECD Ülkeleri, Vergi Takozu

Author: Şennur KARAALİOĞLU
Number of pages: 261-270
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29153
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.