ISSN:2148-4163

HORATİO NELSON VE TRAFALGAR SAVAŞI


Öz: İngiltere ile Fransa, gerek Avrupa’da hegemonya kurmak gerekse denizaşırı topraklarda sömürge elde etmek için XVIII. yüzyıl boyunca sürekli olarak birbiriyle mücadele halinde oldu. Bu rekabet, Koalisyon Savaşları sırasında da devam etti. Bu dönemde Fransa’nın kaderine yön veren Napolyon Bonapart, bu müzmin hasımı yenilgiye uğratmanın en kesin yolunun doğrudan doğruya İngiliz Adaları’na saldırmak olduğuna karar verdi. Ancak İngiliz Donanması’nı etkisiz hale getirmeden bu planın hayata geçirilebilmesi mümkün görünmüyordu. Nitekim iki ülkenin donanmaları 21 Ekim 1805’te Trafalgar’da karşı karşıya geldi. İngilizlerin belki de en büyük avantajı Horatio Nelson gibi çok tecrübeli bir komutana sahip olmalarıydı. Nil Savaşı’nda uyguladığı yeni ve akıllıca stratejiyle Fransız Donanması’nın Akdeniz’deki varlığını bir süre için dahi olsa ortadan kaldırmıştı. Şimdi ülkesini işgalden korumak için yeniden Fransızların karşısına çıktı. Bu sefer Fransız Donanması’nın yanında İspanyol Donanması da vardı. Müttefikler, gemi sayısı, büyüklüğü ve silah miktarı itibariyle daha üstündü. Ancak Nelson, bu sayısal üstünlüğü ortadan kaldıracak tarzda yeni bir saldırı stratejisi ortaya koydu. İkiye ayırdığı donanmasıyla Müttefiklerin dışbükey yarımay şeklindeki savaş hattını iki noktadan bölmeyi başardı. Sonuçta İngiliz denizcilerin tecrübeleri ve Nelson’un planının tam olarak hayata geçirilebilmesi bu kritik savaşın neticesini belirledi. Bu başarının kazanılmasında en büyük pay sahibi Nelson ise savaş sırasında aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybetti.


Keywords


Nelson, Bonapart, Villeneuve, İngiltere, Fransa, İspanya

Author: Yahya BAĞÇECİ
Number of pages: 93-116
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.36957
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.