ISSN:2148-4163

AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ


Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü, Kennedy’nin A.B.D. Başkanı seçildiği 1960 seçim kampanyası sırasında özellikle üniversite gençliğine yönelik bir seçim vaadi olarak bizzat Kennedy tarafından Amerikan kamuoyuna sunulmuştur. Nitekim, Kennedy’nin seçimleri kazanarak başkan olmasından sonra kısa bir süre sonra uygulamaya koyduğu bu proje doğrultusunda kurulan örgüt, A.B.D.’de daha önce kurulan birçok kuruluşun yöntem, deneyim ve programlarından yararlanılarak tesis edilmiştir. Kennedy’nin seçim kampanyası sırasındaki söylevlerinde ve örgütün tanıtımlarında örgütün amacı, “A.B.D.’yi diğer devletlere tanıtmak, onları yakından tanımak, az gelişmiş ülkelere sosyal ve ekonomik kalkınmaları hususunda nitelikli işgücü temin etmek”, şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, A.B.D. ile Türkiye arasında 1962 yılında teati olunan ikili anlaşma doğrultusunda Türkiye’ye gelmeye başlayan Barış Gönüllüleri’nin faaliyetleri, kamuoyunda A.B.D. aleyhine oluşan algı, siyasi ve sosyal çeşitli tepki ve eylemler nedeniyle de 1971 yılında noktalanmıştır. 1962-1971 yılları arasında Türkiye’de toplam 1460 Amerikan Barış Gönüllüsü bulunmuştur. Türkiye’de, başta İngilizce Öğretimi olmak üzere, Kırsal ve Kentsel Toplum Kalkınması, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Turizm alanlarında görev alarak, Anadolu’nun hemen her bölgesinde il merkezlerinin yanı sıra, ilçe, belde ve köylerde faaliyette bulunmuşlardır. Bu çalışmada Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü’nün kuruluş serüveni hakkında kısa bir giriş yapılarak, örgütün Türkiye’de yürütmüş olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri ve amaçları üzerinde durularak, Örgütün Türkiye’deki eğitim-öğretim faaliyetleri hususunda genel bir gözlem yapılmaya çalışılmıştır.


Keywords


Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü, Eğitim, John F. Kennedy, A.B.D.,Türkiye

Author: Gökhan EŞEL
Number of pages: 1-12
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37331
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.