ISSN:2148-4163

ÖZENGEN FLÜT EĞİTİMİ KAYNAK KİTAPLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Özet Bu araştırmada, özengen flüt eğitiminde kullanılan kaynak kitaplara ilişkin öğretmen görüşlerini saptamak ve bu doğrultuda amaca ve hedef kitlenin özelliklerine uygun uygulanabileceği düşünülen model bir kaynak kitap önerisi hazırlamak amaçlanmıştır. Araştırma bu açıdan önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı yaş gruplarından öğrencilere aktif olarak özengen flüt eğitimi vermekte olan, araştırmaya gönüllü 47 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada; çalışma grubuna, kişisel bilgiler, halen kullanılmakta olan flüt eğitimi kaynak kitaplarına ilişkin sorular ve oluşturulmak istenen kaynak kitap içeriğine ilişkin ifadeler olmak üzere üç bölümden oluşan bir görüşme yönergesi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenler, Türkiye’de özengen flüt eğitimine yönelik kaynak kitap eksikliğinin olduğunu ve mevcut kitapların da özengen eğitimi destekleyici nitelikte olmadığını ifade etmişlerdir. Bu amaçla, öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun ve Türk kültürüne uyumlu bir model kaynak kitap önerisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler sunulmuştur.


Keywords


Özengen Flüt Eğitimi, Flüt Öğretmeni, Amatör Çalgı Eğitimi, Kaynak Kitap

Author: Yavuz DURAK - Şefika Burcu ÜNAL
Number of pages: 489-500
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37367
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.