ISSN:2148-4163

KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ: SANAYİ DEVRİMLERİ, Kurtuluş Yılmaz Genç, Metin Çakıroğlu, Cevdet Özmen ve Gökhan Karadirek, 2019, s. 228, ISBN: 978-605-7809-63-6. Gece Akademi, Ankara.


Dünya tarihinin en önemli kırılma noktalarını oluşturan ve bu bağlamda insanlığın son 300 yıllık gelişimini de yansıtan sanayi devrimleri bir çok farklı noktadan ele alınmaktadır. Günümüzde, hala daha devam eden bir süreç olarak değerlendirilmesi gereken sanayi devrimleri aynı zamanda tartışmaları ve yankıları akademik-bilimsel alanda hala süren Endüstri 4.0 gibi devrim süreçlerini de barındırmaktadır. Bir yanıyla tarihsel bir süreci kapsarken bir yanıyla da geleceğe ait bir projeksiyon sunmaktadır.


Keywords


Endüstr, 4.0, Sanayi Devrimleri, İşletmecilik

Author: Mehmet Akif KARA
Number of pages: 551-555
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37812
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.