SPORDA MARKALAŞMADA DİJİTALLEŞME VE SOSYAL MEDYANIN KULANIMI
USE OF DIGITALIZATION AND SOCIAL MEDIA IN SPORTS BRANDING

Author : Gülberk Gültekin SALMAN
Number of pages : 451-467

Summary

Bu çalışmanın amacı, sporda marka inşasının kullanılan araçların ve sporun dijitalleşmesiyle nasıl geliştiğini incelemektir. Bu çalışma spor dünyasındaki dijitalleşme ve sosyal medya ile markalaşma çalışmalarına sadece takımlar veya kulüpler tarafında değil, sporcular tarafında nasıl geliştiğine bakmaktadır. Diğer taraftan spor çevresi üretkenliği artırmak üzere farklı dijitalleşme araçlarını ve türlerini kullanarak gelecekte performansı bambaşka boyutlara çekebilecektir. Ayrıca, spor ve medyanın farklı ve ters ilişkisi düşünüldüğünde, medya spor ile ilgili gerek sporcu ve teknik direktör veya antrenör gerekse de takım ve diğer paydaşların haber peşinde koşmaktadır, ancak sosyal medyanın spor paydaşlarının direk iletişimi ile tehtid altındadır. Diğer taraftan, Sosyal medya takipçileri takımlar ve sporcular açılarından incelenerek bu aracın marka inşaası için nasıl kullanılabileceği anlaşılacaktır. Takımların ve sporcuların kendileri ile ilgili bilgiyi direk yayınlamaları marka inşası için güçlü bir araç olduğu için Sosyal medya kullanımı bir strateji olarak kullanılabilir. Dijitalleşme, e-sporun ortaya çıkmasıyla farklı marka inşa platformları doğmuştur. E-spor icra eden ve takipçi sayısının çokluğu bu alana olan ilgiyi artırmıştır. E-spor etkinliklerinin büyümesi ve seyirci sayısının artması da yine bu platformun markalar için bir mabed haline geldiği aşikardır. Hergün artan takipçi sayısına bağlı olarak marka inşası için önemli bir platform haline gelmiştir. E-spor ile marka inşa etmek spor ekosistemi içerisinde önemli bir yer almaktadır.

Keywords

Sporda Markalaşma, Sporda Dijitalleşme, Sporda Sosyal Media, e-spor

Read:332

Download: 98