SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK TUTUMUN DÜŞMANCA NİYET YÜKLEME YANLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE ATTITUDE OF SYRIAN REFUGEES IN TERMS OF HOSTILE ATTRIBUTION BIAS

Author : Yeliz KINDAP - Vezir AKTAŞ - Rojin DEMİREL - Cansu KANAT
Number of pages : 375-385

Summary

Dünyada her yıl çok sayıda insan çeşitli sebeplerden dolayı vatandaşı olduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de son yıllarda özellikle Suriye’deki iç savaş yüzünden binlerce mülteci gelmesine rağmen, mültecilerle yönelik tutumların ele alındığı araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışmada Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tutumun öncüllerinin belirlenmesi amacıyla söz konusu tutumların düşmanca niyet yükleme eğilimi, anne baba eğitimi ve mülteci tanıdığının olup olmaması değişkenleriyle ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla farklı bölümlerde okuyan öğrencilerden, yaşları 18-32 yaş arasından değişen 276 lisans öğrencisi (126 kadın ve 150 erkek) araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Suriyeli Mültecilere Yönelik Tutum Ölçeği ve Düşmanca Niyet Yükleme Ölçeği kullanılmıştır. Suriyeli mültecilere yönelik tutumu yordayan değişkenleri incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçta anne eğitim düzeyi ve mülteci tanıdığı olma durumunun ve düşmanca niyet yüklemenin Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tutumu pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Bulgular, mülteci tanıdığın olup olmamasının, düşmanca niyet yükleme eğiliminin ve anne eğitim düzeyinin Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tutumlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Suriyeli Mültecilere Yönelik Tutum, Düşmanca Niyet Yükleme Eğilimi

Read:323

Download: 91