ULUSLARARASI ARENADA TÜRK – MACAR İLİŞKİLERİNİN DİNAMİKLERİ
THE DYNAMICS OF TURKISH-HUNGARIAN RELATIONS IN THE INTERNATIONAL ARENA

Author : Alev DURAN
Number of pages : 397-405

Summary

Türkler ve Macarlar tarih sahnesinde çok eski zamanlardan beri ayrılmaz bir ilişki içinde olmuşlardır. 1526 Mohaç savası sonrası başlayan Osmanlı’nın Macaristan’daki hâkimiyeti bu iki devlet, Osmanlı hâkimiyeti sonrasında da ilişki içinde olmaya devam etmiş, sığınılacak kapı olarak görülen Osmanlı devletine gelen Imre Tökhöly, Ferencs Rakoczy, Lajos Kossuth ve beraberindeki mülteciler ile ilişkiler dostluğa evirilmiştir. Bu dostluk atmosferinin bir göstergesi olarak Corvinaların ait olduğu yere Macaristan’a teslim edilmesi Macaristan’da törenlerle kutlanmasını sağlamıştır. Uluslararası perdede gelişen ilişkiler dışında bilim dünyasında da Macaristan’da Turancılık ve Türkoloji faaliyetleri de bu ilişkileri perçinlemiş öğrenci değişimi, uzmanların gelmesi genç cumhuriyetin temellerinin atılması aşamasında da kendini göstermiş, yapılan antlaşmalarla bu perçinlenmiştir. Gerek siyasi gerek kültürel ilişkilerdeki bu basamaklar uluslararası arenada Türk- Macar ilişkilerinin ana dinamiklerini oluşturmuştur. Günümüzdeki ilişkilerin temelleri bu esaslar üzerine oturtulmuştur.

Keywords

Türkiye, Macaristan, Siyaset, Uluslararası İlişkiler

Read:287

Download: 102