ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGISININ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Sosyal Hizmet / Sosyoloji
Number of pages: 79-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Roman çocuklarının eğitim süreçlerinde, okul derslerinde yetersiz kalmaları ve başarısız olmalarında sosyal dışlanma algılarının rolü tartışılmaktadır. Romanların kendine has bir kültürleri vardır. Kısaca yaşam tarzı olarak tanımlanan kültür, toplumsal farklılıkların en belirgin ögesidir. Toplumlar bünyelerinde barındırdıkları alt kültürleri, eğitim yoluyla işleyerek zaman içinde tek kültürlü bir toplum haline gelmeyi hedeflerler. Buna karşılık alt kültür grupları kendi değerlerini canlı tutmaya çalışırlar. Romanlar da kendi alt kültürlerini devam ettirebilmek için yaşamın tüm kademelerinde çaba sarf etmektedirler. Romanlar kendi aralarında güçlü bir dayanışma halinde ve toplumun diğer unsurlarına karşı ise mesafelidirler. Onları bu duruma sürükleyen sorunların giderilememesi bölünme, parçalanma, yıkılma veya ayrışmayı doğurmaktadır. Bireyi örseleyici yaşantı olarak adlandırılan acı, aşağılanma, mağduriyet düşüncesi veya çeşitli yaşam güçlükleri giderilmediği zaman otoriteye karşı koyma veya bu durumu kabullenme gündeme gelir. Roman toplumu bu olumsuzlukları yaşamakta, başkaldırı yerine itaat etmeyi tercih etmekte, kendi aralarında bütünleşme ve toplumun diğer kesimlerinden uzaklaşma eğilimi göstermektedirler. Bu durum eğitim süreçlerine de olumsuz yansımaktadır. Çalışma, Sakarya ili Kaynarca yolu üzerinde bulunan Çamyolu Mahallesi ve Nallıhan bölgesinde yaşayan eğitim sürecindeki Roman çocuklarıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmaya dayanır. Derleme ve görüşme ile elde edilen verilerin değerlendirildiği bu çalışmada; eğitim sürecinden ve sosyal hayattan dışlanma riskiyle karşı karşıya olan Roman çocuklarının, eğitim süreçlerindeki başarı düzeylerinin nasıl etkilendiği ve toplumla bütünleşmeleri için nelerin yapılabileceği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the role of the perception of social exclusion on the Romani children’s underachievement at school is discussed. Romani culture is a typical one. Culture, shortly the life style, is the most distinctive component of social differences. Societies aim to become a monoculture by integrating the subcultures through education. However, subculture groups try to keep their values alive. Romani people also try hard in all parts of life to keep their subculture alive. Romani people have a strong solidarity among themselves but they are isolated from other components of society. The failure in avoiding the problems which lead them to such a situation results in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics