SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN MARKA KİŞİLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 241-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, tüketicilerin aynı nitelikleri ürünleri birbirinden ayırt etmeleri için markaya ihtiyaç duyulmaktadır. Markalar, tüketicilerin üzerlerinde bıraktıkları izlenimler, etkileşimler ve ilişkiler üzerinde tanımlanır. Bu nedenle şirketler güçlü markalar inşa etmek için çaba sarf ederler. Bunun yanında, marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerleridir ve işletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahiptir. Markalar insanlar gibi, kişiliğe sahiptirler. Markaların kişilikleri insanlar tarafından oluşturulur. Tüketiciler tarafından markalar satın alınırken, markaya verilen kişilik satın alma kararını belirler. Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri tarafından üniversitelerin marka kişiliğini etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Marka kişiliğinin algılanan boyutunun belirlenmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Testlerin güvenilirliğini belirleyebilmek için, öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış, daha sonra marka kişiliğini oluşturan temel boyutlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Faktör analizi yöntemi ile yapılan çalışma sonucunda, dört faktör (yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve androjenlik) elde edilmiştir. Daha sonra bu faktörler ile demografik özellikler arasındaki ilişkiler ve farklılıklar araştırılmıştır. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyleri ile marka kişiliği faktörleri arasında ters yönde; memnuniyet puanları ile marka kişiliği faktörleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, when there is intense competition, the same quality products for consumers is needed to distinguish between brands. Brands, the consumer the impression they left on them are defined on the interaction and relationships. Therefore, companies are making a great effort to build strong brands. Moreover, the real value of the brand are owned by a company and has the power to represent all the values of the company stated. Brands like people, have personalities. Personality of the brand created by people. When buying brands by consumers determines the decision to purchase the brand personality. The main aim of this study is to determine the factors effecting the brand personality of universities by undergraduates. Factor analysis is used for definition of the brand personality’s perceived size. In order to specify the reliability of tests firstly security analysis is done and then basic factors generating the brand personality is made out. Four factors (perfection, excitement, traditionalism and androgenic) are achieved with the factor analysis method. Afterwards, relationships and differences between these factors and demographic features are investigated. It is determined that, there is a negative relationship between level of undergraduates and the brand personality but there is a positive relationship between satisfaction of undergraduates and the brand personality.

Keywords