SOSYAL MEDYA AĞLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜM ANKSİYETESİ̇, 227-235
SOCIAL MEDIA NETWORKS AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY
Ferhat Gürkan ASLAN -- Ahmet ALTINDİŞ - Selma ALTINDİŞ - Neşe AŞICI - Mustafa Baran İNCİ - Hasan Çetin EKERBİÇER - Mahmut TOKAÇ